Журналистически пленер за контрол на тютюна

След кръглата маса, която се проведе преди месец в парламента, Коалицията за живот без тютюнев дим продължи информационната вълна по време на двудневен журналистически пленер, който се проведе на 24-25 март в Симеоново. 

Бяха представени: 

  1. Индекс за устойчивост на контрола на тютюна – Маша Гавраилова
  2. Глобален индекс за вмешателството на тютюневата индустрия 2023: България – Гергана Гешанова
  3. Лансиране на нагреваеми тютюневи изделия чрез подвеждащи твърдения за “повишена безопасност” и “намалена вреда” (журналистическо разследване) – Павел Антонов 
  4. Данъчно облагане на тютюневите изделия в България – Димитър Събев

В атмосферата на конферентната зала и без натискът на  времето, в един обичаен работен ден, участниците успяха да обсъдят в детайли проблемите, пред които е изправена България, и причините, които все още ни държат на най-задните позиции по отношение на борбата с тютюнопушенето и общественото здраве. Търсеха се колективни решения в отворения диалог с всички журналисти, присъствали на пленера. 

Дискусиите, опитът и мнението на журналистите бяха важен фактор за структурирането на всички стъпки, които ни предстои да извървим всички заедно, за да постигнем някакъв напредък. Оказва се, както отчита Индексът за устойчивост на контрола на тютюна, всичко в България се случва бавно и често се оставя на половина и за това носим отговорност всички. Но най-голямото предизвикателство и най-наложимото пред нас сега са новите поправки в законите, които да задвижим нещата и да регламентират правилата, за да може заедно с подкрепата на будните журналисти в България да информираме обществото и да опазим младото поколение от пристрастяване към никотина. И е крайно време да поставим нагреваеми тютюневи изделия, вейповете и останалите нови продукти на равно с конвенционалните цигари, защото целта и идеята им е практически същата, и водят до същата зависимост. Затова по ясните насоки на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, която е ратифицирана от България още през 2005 г., крайно време е българските закони да се актуализират и да работят в интерес на обществото, природата и нашето здраве, а не да бягаме от отговорност. Цената на това е над 20 000 смъртни случая годишно – пряко или косвено свързани с изделия съдържащи тютюн и никотин.

Обществена тайна е, че тютюневата индустрия е един от най-печелившите бизнеси и носи на обществото и планетата само вреда. 

Журналистическият пленер завърши с церемония, на която бяха отличени и наградени най-отдадени и отговорни към каузата ни журналисти и приятели: 

  1. Телевизия България он Еър – за постоянната подкрепа на каузата за ограничаване на тютюнопушенето;
  2. Радио Благоевград – за активната и обективна позиция по същите проблеми; 
  3. Д-р Неделя Щонова – за цялостен принос към популяризирането на здравословния начин на живот; и 
  4. Рекламна агенция Тhe Smarts – за тяхната дългогодишна всеотдайна и безкористна работа и подкрепа на разнообразни кампании, свързани с борбата против тютюнопушенето.
Няколко връзки по темата и събитието: