Глобален индекс за вмешателството на тютюневата индустрия 2023: България

В съответствие с Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, правителствата на всички държави членки са длъжни да защитават своите политики за обществено здраве от търговските и лични интереси на тютюневата индустрия. Това се постига и отчита всяка година чрез Global Tobacco Industry Interference Index, световно проучване за това как правителствата се справят с това вмешателство.

Използвайки въпроси от проучването, Global Tobacco Index определя рейтинг на всяка нация въз основа на това как държавите са реагирали на намесата от страна на тютюневата индустрия. Въпросникът и изводите, които са създадени въз основа на Насоките по чл. 5.3, обхващат 7 индикатора за намесата на тютюневата индустрията в политиките за обществено здраве. Данните и анализите вече са публични както следва:

Има информация за всички желаещи да бъдат информирани и да са наясно с положението и проблемите свързани с вмешателството на тютюневата индустрия за изминалите 12 месеца. Колкото по информирани сме, толкова по-лесно ще се борим за общественото здраве и ценности. Благодарим.