Световна класация за вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве

В съответствие с Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, правителствата на всички държави членки са длъжни да защитават своите политики за обществено здраве от търговските интереси на тютюневата индустрия. Това се отчита всяка година чрез Global Tobacco Industry Interference Index, световно проучване за това как правителствата се справят с това вмешателство.

Global Tobacco Index определя рейтинга на всяка нация въз основа на това как държавата е реагирала на намесата от страна на тютюневата индустрия във политиката и управлението, като цели да даде конкретни насоки и стратегия за противодействие и да ги насърчи. Тази година Глобалният индекс е разделен в 7 категории, които очертават как във ежедневието тютюневата индустрия директно и косвено застрашава общественото здраве.

  1. Намеса на тютюневата индустрия във формулирането и прилагането на политики за обществено здраве;
  2. Дейностите на тютюневата индустрия, свързани с корпоративна социална отговорност улесняват достъпа до висши държавни служители;
  3. Тютюневата индустрия получава стимули, които облагодетелстват нейния бизнес;
  4. Избягване на ненужни взаимодействия с тютюневата индустрия;
  5. Осигуряване на прозрачност и отчетност;
  6. Избягване конфликт на интереси;
  7. Мерки срещу намесата на тютюневата индустрията.

България влиза за първи път в изследването и с общ резултат от 73 точки се нарежда на 74 място от 90 участващи държави. Това реално говори за много високо ниво на вмешателство на тютюневите компании. За справка разгледайте картата по-долу, а за по-детайлна информация посетете интерактивна карта на ранглистата от 2019 до 2023 по държави, публикувана на сайт на Глобалния индекс.

Днес, 29. 11. 2023 г., 10:00, в Министерството на здравеопазването, е и представянето на Глобалния индекс, 2023 на брифинг пред медиите.

Обзор за вмешателството на тютюневата индустрия в България, за подробностите по категории и препоръките, които Глобалният индекс съвместно с докладите на Министерство на здравето и Коалицията за живот без тютюнев дим са обобщили, може да продължите да четете тук.