Статии

  • Цели

    Коалицията се сформира в края на март 2010 г. от тридесет и шест неправителствени организации, съвместно с Гражданската инициатива „Без дим”. Коалицията координира действия и кампании, за да остане в сила на пълната забрана за пушене на закрити обществени места и да се прилагат законите в България. Предстои регистрация на Коалицията от седем учредители и…

  • Дейности

    За постигане на целите си Коалицията: разработва програми и проекти, отнасящи се до ограничаване на тютюнопушенето и по прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация; отстоява интересите на непушачите; събира, анализира и предоставя информация за добрите практики в политиката по ограничаване на тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия; прави…

  • Мисия

    Ние обединяваме силите си за работа с хора, институции и закони, стремейки се към живот без тютюнев дим.