Открито писмо срещу отстраняването на ключовия експерт по тютюна в МЗ

Запазете в МЗ експерта по борба с тютюнопушенето Вилия Великова
– НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ ДА КАДРУВА В МЗ

Открито писмо
до министъра на здравеопазването Десислава Атанасова срещу отстраняването от МЗ на ключовия експерт в областта на контрола и ограничаването на тютюнопушенето Вилия Великова
18.10.2012 г.

Уважаема госпожо Атанасова,

С изумление и възмущение научаваме, че се подготвя съкращаване на най-опитния експерт по контрол над тютюнопушенето в Министерство на здравеопазването /МЗ/ Вилия Великова, в момент когато тютюневата индустрия води масирана атака за обезсилване на въведената пълна забрана за тютюнопушене на обществени места в България от м. юни 2012 г. Съкращава се и длъжността „Главен експерт“, с което се нанася тежък удар върху капацитета на МЗ в областта на профилактиката и превенцията на най-често срещаните заболявания, сред които сърдечно съдови и онкологични.

Формалните мотиви за преструктуриране не могат да прикрият факта, че това съкращаване допълнително парализира борбата с тютюнопушенето и контрола по забраната за тютюнопушене на открити и закрити обществени места. Невъзможно става разработването и ефективното прилагане на политики за ограничаване на тютюнопушенето в България. Съкращаването на ценен човешки ресурс е   в противоречие с досегашната решителна политиката на правителството, Вашата нееднократно декларирана подкрепа за пълната забрана на тютюнопушенето, европейските и международни ангажименти на страната ни. Отстраняването на Вилия Великова е от полза единствено на задкулисните интереси на тютюневата индустрия.

Припомняме, че повечето от дейностите за ограничаване на тютюнопушенето, които България е задължена да предприеме като страна по Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО са замразени или се изпълняват в минимален порядък през последните години. Вилия Великова е експертът, отговарял до последно на националната линия за отказване на тютюнопушенето, поставена във финансов колапс от Вашите предшественици на министерския пост. Тя отговаряше на всички запитвания от страна на ресторантьорския бизнес за обхвата и приложението на приетата през 2010 частична, и от 2012 пълна забрана за тютюнопушене. Вилия Великова изпълнява и координира като focal point дейностите по Конвенцията в България и по Препоръката за среда без тютюнев дим на Европейския съюз.

Съгласно чл. 53 от Закона за здравето, в качеството Ви на министър на здравеопазването сте отговорни за създаването на условия за действия на национални програми за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол. Съкращаването на най-добре подготвения кадър с функции по ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол в дирекцията на МЗ, чието предназначение са промотивните и профилактични дейности, представлява тъкмо обратното – обезкървяване на екипа на МЗ и отслабване на способността на държавата да изпълнява функциите си.

При изработен проект на Национална програма за превенция на незаразните болести, в който са включени и подпрограми за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол, МЗ отговаря за политиката по прилагането им в оперативен план: по-голяма част от дейностите трябва да се реализират от самото министерство, да се изготвят становища и рамкови позиции на България, да се осъществява оценка на дейностите по подпрограмите, да се отчитат тези дейности и т.н. Чрез отстраняването на Вилия Великова като главен експерт на практика се отслабва капацитета на министерството да отстоява здравните си приоритети и допълнително се развързват ръцете на тези, които пряко печелят от тютюнопушенето за сметка на здравните интереси на нацията и нашите деца.

Най-важният атестат на Вилия Великова е доказаната и през годините пълна посветеност и лоялност към каузата на опазването на здравето и подобряването на качеството на живот на българските граждани. В нейно лице България разполага с един от малкото останали компетентни държавни служители, които са готови да отстояват и да бранят обществения и държавен интерес. До днес тя в нито един случай не е демонстрирала некомпетентност или липса на трудолюбие, организираност и бързина при извършване на задълженията и отговорностите си. Всичко това говори, че отстраняването на Вилия Великова обслужва интересите на лица, свързани с тютюневата индустрия. Обезпокоителна е информацията, че натискът за съкращаване на ключовия експерт на МЗ в областта на тютюнопушенето произлиза от Министерство на земеделието и горите, където действа тандемът на министър Мирослав Найденов и тютюневия лобист Емил Димитров. В тази светлина, отстраняването на Вилия Великова от МЗ представлява саморазправа с държавен служител, позволил си да наруши по един или друг начин интересите на тютюневата индустрия, изпълнявайки дълга си да бди за интересите на здравето на гражданите.

С оглед на всичко това Ви молим и призоваваме да преразгледате решението си и да оставите Вилия Великова да изпълнява задълженията си в МЗ, като създадете необходимите условия за това.

С уважение,
Орлин Мирчев
Гр. София

И още 121 души са подписали това писмо в интернет, на адрес http://www.peticiq.com/velikova.