Статии

 • Нагреваема журналистика

  Нагреваема журналистика

  Въпреки законовите ограничения и етичните рестрикции за реклама, промоция и спонсорство, тютюневите компании поддържат завидно медийното присъствие, чрез което сполучливо популяризират имиджа си и лансират високотехнологичните си изделия като по-малко вредни алтернативи на традиционните цигари. Независимо, че подобни претенции се отхвърлят от редица изследователи, включително и от Световната здравна организация, и независимо от това, че…

 • Ограничаване на влиянието на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве

  Ограничаване на влиянието на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве

  Пълната забрана за пушене на обществени места беше приета в България през 2012 г., но не се прилага достатъчно ефективно, поради липса на политическа воля и пробойни в законодатеството. Текстовете на съществуващите закони са неясни, липсват ключови дефиниции, а прилагането от страна на контролните органи е ограничено. От приемането на пълната забрана до сега, наблюдаваме…

 • Открито писмо срещу отстраняването на ключовия експерт по тютюна в МЗ

  Запазете в МЗ експерта по борба с тютюнопушенето Вилия Великова – НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ ДА КАДРУВА В МЗ Открито писмо до министъра на здравеопазването Десислава Атанасова срещу отстраняването от МЗ на ключовия експерт в областта на контрола и ограничаването на тютюнопушенето Вилия Великова 18.10.2012 г. Уважаема госпожо Атанасова, С изумление и възмущение научаваме, че…