Ненаучна комуникация

Много от броевете на списания „Наука кардиология“ и „Наука пулмология” съдържат статии, интервюта и други информационни материали, подготвени от Philip Morris International (PMI) или публикувани с тяхна подкрепа. Ето как, популяризирането на нагреваемите тютюневи изделия в България достига до медицинската и научна общности, чрез залелите със спонсорирано от индустрията съдържание медии, така също и чрез научни списания.

Тук ще бъдат разгледани критични примери за тези разкази, насочени към научната и медицинската общност. Така статията има за цел да представи някои от по-често срещаните твърдения, циркулиращи сред медицинската и експертна публика.

Въз основа на задълбочено изследване на статии, публикувани между 2020 г. и 2022 г. в списанието „Наука кардиология“, ние проследяваме разпространението на тези твърдения и поставяме етични въпроси. Намерението е да се даде представа за възможното въздействие на спонсорирано от индустрията съдържание върху обществени и регулаторни дебати, научен дискурс и цялостни резултати за общественото здраве. Ние проучихме редица уважавани източници на данни за учени и медицински специалисти, за да постигнем тази цел.

Проследяване на намалени щети в научни статии

„Наука кардиология“ публикува в своя брой 5 на от 2020 г. интервю проведено от PMI с д-р Жизел Бейкър, тогавашен директор за глобален научен ангажимент в компанията. Отказ от отговорност в края на статията, озаглавена „Важна информация“ гласи:

„Материалът е съставен с подкрепата на Philip Мorris International. Този материал е изготвен с цел публикуване и разпространение на научна информация, а не за рекламни и маркетингови цели, свързани с продукти, съдържащи тютюн или никотин. Съдържанието на материала не е и не трябва да се счита за оферта или покана за продажба на продукти на PMI или нейни филиали. Освен това съдържанието не е и не трябва да се тълкува като обещание, одобрение, спецификация или гаранция по отношение на продукти на PMI или нейни филиали.“

„Наука кардиология“ се разпространява сред медицински специалисти по кардиология и други области на медицината. Списанието се превърна едновременно в научно издание и ресурс за читатели, търсещи полезни съвети.[1] Издава се от Арбилис – едно от водещите издателства на медицинска научна и медико-практическа литература като: медицински периодични издания, учебници, сборници, монографии и др. Основната цел на компанията е повишаване квалификацията на българските лекари.[2] На уебсайта се предлага на рекламодатели възможност да публикуват една страница научен/PR текст.[3] През 2019 г. списанието достигна до над 8000 лекари в България.[4]

Същото интервю е публикувано дословно като рекламно съобщение през 2022 г. и на сайта на Българска Болнична Асоциация (ББА).[5] Техният отказ от отговорност гласи:

„Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

*Статиите публикувани в рубриката „Наука и иновации“ са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.“

ББА дефинира мисията си по следния начин: „Ние сме обединители на идеята за развитието на една по-добра здравна система в България,…“. Сдружението е отворено към всички лечебни заведения – за болнична и извънболнична помощ – независимо от собствеността – частна, общинска или държавна. Към момента членовете са 38.

Едно общо интервю

Интервюто на д-р Жизел Бейкър е разделено на 8 части: Какво представляват нагреваемите тютюневи изделия; Как действат тези продукти?; Нагреваемите тютюневи изделия същите ли са като електронните цигари?; По-безопасни ли са нагреваемите тютюневи изделия от цигарите?; Изложени ли са потребителите на нагреваеми тютюневи изделия на нови химически вещества?; Среща ли се често използването на нагреваеми тютюневи изделия сред непушачите и младите хора?; и По-нататъшни основания.

Що се отнася до начина на действие на нагреваемите тютюневи изделия, твърдението е, че процесът на нагряване, за разлика от изгарянето, води до производство на аерозол, който съдържа никотин и много по-ниски концентрации на вредни вещества в сравнение с обикновения цигарен дим. Всеки нагреваем тютюнев продукт има различен дизайн, източник на топлина и температура на нагряване, и следва всеки да се изучава отделно.

Целта на новите нагреваеми тютюневи изделия е да: „допринасят за по-добри здравни резултати за възрастни пушачи, които преминават напълно към НТИ, защото могат значително да намалят излагането на токсични вещества в цигарения дим, за които е известно, че причиняват заболявания, свързани с тютюнопушенето.

Интервюто цитира и някои констатации от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA). Относно откритието, че аерозолът има по-високи концентрации на различни вещества от цигарения дим: „тези вещества присъстват в ниски концентрации и потенциалните ефекти се компенсират от значителното намаляване на броя и концентрациите на ВПВС (вредни и потенциално вредни съставки) в горимите цигари.“ И по отношение на пасивното пушене, коментарът на FDA е: „намалената експозиция на ВПВС също е от полза за хората, пасивно изложени на аерозолни НТИ в сравнение с тютюневия дим в околната среда.

И накрая, друг аргумент, често разпространяван от индустрията, е свързан с идеята, че „не всички тютюневи изделия са еднакви. Те имат различни места в континуума на риск… Регулациите, отчитащи относителния риск, могат да помогнат за насърчаване на възрастните пушачи, които не спират да пушат, да преминат към по-добри алтернативи.

Всички основни точки от интервюто ще бъдат повторени и разширени от индустрията в следващите техни задълбочени публикации.”

Проучванията твърдят, че вредата е по-малка

Първото изречение на публикация, публикувана в „Наука кардиология“[6] и MedicalNews[7] гласи: „Бездимните технологии за употреба на тютюн чрез нагряване могат да играят важна роля за намаляване на вредата от тютюна.

Използваната методология на събраните данни от реалния свят са от действително използване на НТИ, т.е. ефективността на продукта при действителни обстоятелства. Публикацията представя три отделни проучвания, които са събрани, за да се получи заключението.

Според първото проучване, проведено от независими изследователи на Американското общество за борба с рака, въвеждането на НТИ на японския пазар е довело до 9,5% спад в продажбите на цигари. В собственото си заключение, авторите на изследването посочват, че „Нетното въздействие върху здравето на населението обаче не може да бъде оценено без разрешаване на няколко ключови несигурности, свързани с преките вреди от IQOS и точните модели на тютюнопушене и използване на IQOS.

Статията в списанието не свързва такива данни, за да обоснове твърдението, че нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) могат да намалят вредата от тютюна. По-скоро предоставя здравна информация за специфични заболявания, свързани с тютюнопушенето, от две бази данни: Medical Data Vision (MDV) и Japan Medical Data Center (JMDC). Съобщава се, че данните показват спад в хоспитализациите на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), включително екзацербации и такива с исхемична болест на сърцето (ИСБ). С въвеждането на НТИ на пазара през 2017 г., тенденцията за увеличаване на хоспитализациите за ХОББ започва да намалява. Въпреки че не е ясно кой е събрал данните, текстът казва, че: „този тип изследване носи редица ограничения и е важно да се отбележи, че резултатите не показват причинно-следствена връзка“.

Центърът за върхови постижения за ускоряване на намаляване на вредите, или CoEHAR, проведе клинично проучване, чиито резултати са включени в статията, за да подкрепят хипотезата, че НТИ намаляват хоспитализациите при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Участниците в проучването са разделени на две групи от по 19 души – тези, които са преминали на НТИ и значително са намалили пушенето на конвенционални цигари, и другите, които са продължили да пушат обикновени цигари. Здравните показатели и на двете групи бяха изследвани три пъти в рамките на три години. Сравнението показа „Употребата на НТИ води до намаляване на броя на случаите на обостряне на ХОББ с над 40%“.

Статията заключава, че „Навлизането на НТИ на пазара не само вероятно е причина за спада в продажбите на цигари в Япония, но и е свързано с намаляване на хоспитализациите, свързани с ХОББ и ИБС“. Свързвайки всички данни, представени по-горе, се посочва: „Съвкупността от доказателства за НТИ, събрани до момента, включително експериментални данни и данни от реалния живот, са в посока, подкрепяща възможността за намаляване на вредата.

Въпреки че статията проявява предпазливост на други места в текста и в цялостното си заключение, като включва „възможността“, изглежда, че логическата обосновка целенасочено игнорира уместните въпроси за намаляване на вредите, като например точните модели на пушене на НТИ и конвенционални цигари, подчертани от изследователите от Американското общество за борба с рака в едно от проучванията, споменати по-горе. Пропускането на тази информация повдига сериозни въпроси относно избраната методология, тъй като разпространението на невярна информация сред медицинските специалисти може да има вредно въздействие върху резултатите за общественото здраве, както и върху обществените възприятия.

Наука и новини

Следващи статии, публикувани през същата година в броеве 4 и 6 на „Наука кардиология“[8], описват клинични проучвания, проведени от PMI: „Подобрение в 8 биомаркера за сърдечно-съдови, респираторни заболявания или рак при замяна на пушенето на цигари с бездимни алтернативи“ и „Разработване на многоклетъчен модел за оценка на противовъзпалителните ефекти на природни съединения с модулиращ ефект върху имунната система“.

Текстът на статиите е разпространен и в новинарски медии, включително Medicalnews.bg[9] и Капитал[10].

Първата, Медицински новини, е специализирана новинарска платформа за лекари. Услугите, предоставяни от Medical News Ltd включват достъп до специализирана информация, достъп до специализирани медицински новини, достъп до образователни медицински материали, получаване на седмичен бюлетин с медицински новини и др. Мисията на Medical News Ltd. има за цел да създаде мрежа сред медицински специалисти в България, да им даде достъп до най-новата информация и да насърчи развитието на онлайн базирано медицинско обучение.[11] Уебсайтът представя на рекламодателите: „Медийната група Medical News е комплексно решение, което Ви предоставя идеална възможност за достигане до здравните специалисти и техните пациенти като целева група.“[12]

Вторият, Капитал, вече е познат отпредишни наши статии – водещо седмично новинарско списание на бизнес издателя Икономедиа. Портфолиото им включва най-влиятелния икономически седмичник Капитал и новинарския сайт Дневник. Според техни изчисления 1 800 000 души четат Икономедиа всеки месец и са по-популярни предимно сред образованите граждани с по-висок икономически и социален статус.[13] Капитал със сигурност не може да се счита за научно или медицинско издание. Въпросната статия е публикувана в периодичната притурака – списание Health, което е насочено предимно към здравни мениджъри и предприемачи, а не към учени и изследователи.

Статията в Капитал е етикетирана като маркетингова публикация, според правилата на медията за „Нейтив пакети“, следователно е рекламна. Отказът от отговорност за статията на Medicalnews гласи: „Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

„Относителен риск – осигуряване на контекст за по-добро разбиране“

Статията, озаглавена „Относителен риск – осигуряване на контекст за по-добро разбиране“[14], използва концепцията за относителен риск като научна мярка за извличане на рисков спектър за тютюнопушене. Текстът е публикуван дословно в Капитал[15], MedicalNews[16], и на сайта на Българската болнична асоциация[17]. Направените твърдения имат за цел да разграничат тютюневите продукти един от друг: „Пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, трябва да имат достъп до ясна и коректна информация за научно доказаните по-малко вредни алтернативи на цигарите, които са налични благодарение на напредъка на науката и технологиите.

Въпреки че в статията ясно се посочва, че отказването от тютюнопушене е най-добрият вариант за здравето, рисковете, свързани с алтернативите без тютюнев дим, не са идентифицирани. Вместо това се позовава на изследване, което сочи „че емисиите от никотиновите изпарители (като електронни цигари) и продуктите за нагряване на тютюн (НТИ) съдържат канцерогенни вещества, но в много по-ниски концентрации от тези, установени в цигарения дим.“ Заключението озаглавено „уравнение за намаляване на вредата” гласи „колкото повече индивиди избират по-ниско рисковата алтернатива, вместо да продължат да пушат, толкова по-голямо ще е въздействието за намаляване на вредата за цялото население“.

Графиките, които са идентични във всички публикации, изобразяват спектър от рискове и оказват значително влияние върху променящите се схващания.

Източник: Капитал, декември 2021 г.

Източник: „Наука кардиология“, брой 5, 2021 г. (стр. 247); MedicalNews, (4.11.2021); Българска болнична асоциация (13.06.2022)

Публикацията в Капитал е рекламна, публикацията в другите източници гласи: „Материалът се публикува със съдействието на Филип Морис България.

Заключения

Това кратко аналитично сравнение на рекламни статии в популярни и научни медицински списания разкрива стратегия, използвана от тютюневата индустрия за разпространение на собствените независимо финансирани изследвания. Вместо да докладват за клинични изпитвания, проведени в България, периодичните издания и списания, насочени към аудиторията на практикуващи лекари, като Наука кардиология, Българска болнична асоциация и MedicalNews, допускат постоянно присъствие на публикации, спонсорирани от PMI, пред известни и уважаваните медицински журнали, включващи проучвания, проведени в други държави.

Парадоксално, идентично съдържание, създадено от PMI, се разпространява също и от ориентирана към бизнес аудиторията медия, като Капитал. Статиите на Капитал са откровено промоционални, а сайтът предоставя информационна прозрачност по отношение на тарифите за реклама[18].

Сблъскваме се с несравнима липса на почтеност по отношение на научното съдържание, след като демонстрирахме и пълното незачитане към журналистическите професионални и етични стандарти в предишни статии.

Включването на рекламно съдържание в свързани с медицината източници, особено когато те са специално компилирани и свободно разпространявани сред медицински специалисти, пораждат редица етични въпроси[19]. При липса на какъвто и да е етичен и професионален контрол, публикуването на спонсорирано съдържание на твърдения за възможно намаляване на вредите за здравето, без редакторска намеса, поражда опасения за конфликт на интереси сред учени и медицински специалисти, което води до убеждението, че това компрометира научната комуникация.

Несъответствието в знанията и информационното пространство сред експертната аудитория, както и широката общественост налага внимателно проучване и контра аргументация, която може да очертае пълната картина на процеса и надеждността на изследванията, финансирани от индустрията. Поради редица въпроси, най-важният от които е финансирането на частни медии, решението на проблема е спортно в сегашното положение в страната. ⭓


 1. Сайта на Арбилис – https://arbilis.com/uslugi/izdatelstvo/spisaniya/nauka-kardiologiya-2/
 2. Сайта на Арбилис – https://arbilis.com/za-nas/
 3. Сайта на Арбилис – https://arbilis.com/za-reklamodateli/
 4. Сайта на Фондация „Академия-Кардиология“ – https://bg-cardio-fondation.com/programs-nk/
 5. ББА – Българска Болнична Асоциация, (10.01.2022), Намаляване вредата от тютюна – https://bba-bulgaria.com/namalyavane-vredata-ot-tyutyuna
 6. Наука кардиология, (2022), Данни от реалния живот – Системи за нагряване на тютюн (СНТ), Брой 3 на стр.142. Издателство Арбилис, София, България
 7. MedicalNews, (10.08.2022), Данни от реалния живот – Системи за нагряване на тютюн (СНТ), Категории: Топ избрано – https://medicalnews.bg/2022/08/10/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80/. И повторно публикувано на 15.08.2022, Категории: Новини, Топ избрано – https://medicalnews.bg/2022/08/15/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80-2/
 8. Наука кардиология, (2022), Брой 4 на стр. 190-192; и брой 6 на стр. 274-275.
 9. Medical News, (09.05.2022), Подобрение в 8 биомаркера за сърдечно-съдови, респираторни заболявания или рак при замяна на пушенето на цигари с бездимни алтернативи – https://medicalnews.bg/2022/05/09/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81/
 10. Капитал, (31.05.2023), Мащабно клинично проучване с 984 души в САЩ показа: Подобрение в 8 биомаркера за сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания или рак – https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/zdraveopazvane/2023/05/31/4479321_mashtabno_klinichno_prouchvane_s_984_dushi_v_sasht/
 11. Сайта на MedicalNews – https://medicalnews.bg/privacy-policy/
 12. Сайта на MedicalNews – https://medicalnews.bg/advertise/
 13. K Insights – https://kinsights.capital.bg/about/
 14. Наука кардиология, (2021), Относителен риск – осигуряване на контекст за по-добро разбиране, брой 5, на стр. 246-248, издание на Арбилис, София, България
 15. Capital Health, специално издание, (декември 2021 г.), Относителен риск, на стр. 94-95, издание на Икономедиа, България
 16. MedicalNews, (04.11.2021), Относителен риск, Категория: Затворено, Новини; Достъп изискваш се регистрация като практикуващ лекар/студент: https://medicalnews.bg/2021/11/04/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/
 17. Българската болнична асоциация, (13.06.2022), Относителен риск – https://bba-bulgaria.com/otnositelen-risk
 18. Капитал, Нейтив пакети – https://www.economedia.bg/native/
 19. Както Наука кардиология, така и MedicalNews предлагат безплатни абонаменти за практикуващи лекари и студенти.