Употребата на тютюн намалява въпреки усилията на тютюневата индустрия да спре прогреса

Днес 1 от 5-ма възрастни употребява тютюн, докато през 2000 г. беше 1 от 3-ма.

Според Глобалния доклад за тенденциите в тютюнопушенето през периода 2000-2030 г. на Световната здравна организация (СЗО), в световен мащаб има около 1,25 милиарда възрастни, които употребяват тютюн. Но данните през 2022 г. показват продължаващ спад в нивата на употреба – днес 1 от 5 възрастни използва тютюн, в сравнение с 1 от 3 – през 2000 г.

Докладът показва също, че 150 страни успешно намаляват употребата на тютюн.

Бразилия и Холандия отбелязват най-значим успех, след като въведоха мерките за контрол на тютюна MPOWER (М – monitoring; P – protect; O – offer help to quit; W – warn; E – enforce bans on adds; R – raise taxes), като Бразилия направи относително намаление от 35% от 2010 г. досега, а Холандия е на прага да достигане целта – намаление с 30%.

През последните години беше постигнат добър напредък в контрола на тютюнопушенето, но няма време за самодоволство. Изумен съм от дълбините, в които тютюневата индустрия може да отиде, за да преследва печалби за сметка на безброй човешки животи. Виждаме, че в момента, в който едно правителство си мисли, че е спечелило битката срещу тютюна, тютюневата индустрия отново пробива и продължава да манипулира здравните политики, за да продава своите смъртоносни продукти“, казва д-р Рюдигер Креч, директор на отдела за промоция на здравето на СЗО.

СЗО призовава страните да продължат да прилагат политики за контрол на тютюнопушенето и да продължат да се борят срещу намесата на тютюневата индустрия.

Понастоящем населението от региона на Югоизточна Азия (според СЗО) има най-висок процент употреба на тютюн — 26,5%, като Европейският регион не изостава много — 25,3%.

Въпреки че числата непрекъснато намаляват през годините, светът ще достигне до 25% относителен спад в употребата на тютюн до 2025 г., пропускайки доброволната глобална цел от 30% намаление спрямо базовото ниво от 2010 г.  Само 56 държави в световен мащаб ще постигнат тази цел, с четири държави по-малко от посочените в последния доклад през 2021 г.

В някои страни разпространението на употребата на тютюн се е променило малко в сравнение с 2010 г., докато 6 страни все още отбелязват нарастване на употребата: Конго, Египет, Индонезия, Йордания, Оман и Република Молдова.

СЗО призовава страните да ускорят усилията си за контрол на тютюнопушенето, тъй като има още много работа за вършене. „Глобалният индекс за намесата на тютюневата индустрия, 2023“, публикуван от STOP и Глобалния център за добро управление в контрола на тютюна, доказва, че усилията за защита на здравната политика от нарастващата намеса на тютюневата промишленост са недостатъчни в световен мащаб.

Проучванията по света постоянно показват, че децата на възраст 13–15 години в повечето страни употребяват тютюневи и никотинови продукти. За да защити бъдещите поколения и да гарантира, че употребата на тютюн продължава да намалява, СЗО ще посвети тазгодишния Световен ден без тютюнев дим на защита на децата от намесата на тютюневата индустрия.