От нас зависи да защитим правата си!

Пътеводител за възможностите за защита гражданските права на обществени места, където се пуши, създаде сдружение “България без дим” – член на Коалицията за живот без тютюнев дим.

Немного хора знаят какви последващи стъпки могат да предприемат при нарушения на забраната за пушене на обществени места, в случай, че подаването на сигнал не доведе до резултат. Пътеводителят представя 5 стъпки, които хората следва да предприемат, ако се нарушава правото им на среда без тютюнев дим:

  • да пискат съдействие за прекратяване на тютюнопушенето от ръководителя на проекта;
  • да подадат сигнал;
  • да напише жалба до министъра на здравеопазването или до главния държавен здравен инспектор;
  • да използват възможностите за защита на правата им по съдебен ред; и
  • да използват извънсистемни стъпки.

Подробна информация за стъпките е достъпна в пътеводителя на страницата на “България без дим”.

Пътеводителят е създаден като част от кампания “От нас зависи” на гражданско обединение “Равни БГ”, което обединява 29 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.