Държавата да увеличи акцизите, за да намали тютюнопушенето, препоръчаха международни експерти и институции

Международна конференция призова за конкретни решителни стъпки и диалог между институциите, гражданските организации и обществото за ефективни политики по акцизите на тютюневите изделия и незаконната им търговия. Научно-практическата конференция на тема “Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България” се проведе на 4 декември 2019 г. в София.  В събитието, проведено под патронажа на Офиса на Световната здравна организация в България, участваха представители на институции, експерти и застъпнически организации в областта на икономиката, общественото здраве и контрола на тютюна от България, ЕС и Украйна. Организатори бяха Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на икономистите в България и гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим.

“Борбата за здравето на хората е грижа не само на МЗ, а и на всички структури, които са ангажирани с обществото, а и на самото общество”, заяви заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, която откри конференцията. Тя изрази надежда за последващ дебат на институционално ниво. За конкретни препоръки и решения настоя и проф. д-р Татяна Хубенова – Председател на Съюза на икономистите в България. Повишаването на цената на тютюневите изделия е най-мощният инструмент за намаляване на тютюнопушенето в България и използването му е “патриотичен дълг” на МЗ, на правителството и държавата, заяви д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим.

Очаква се преждевременните смъртни случаи, дължащи се на тютюнопушенето, в България да бъдат от 1 милион до 2,1 милиона, като този брой може да се увеличи при липса на по-силни политики, подчерта Офисът на СЗО в България в писмено обръщение до участниците в конференцията. СЗО подчертава още, че чл. 6 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) определя мерките за цените и данъците като ефективно и важно средство за намаляване на потреблението на тютюн.

Всеки 10% увеличение на цените на цигарите, доказано водят до 3% намаление на потреблението, посочи доц. Огнян Буюклиев от Института за икономически изследвания към БАН, който представи изследване на Коалицията за живот без тютюнев дим на ефектите от повишаването на акцизите на тютюневите изделия в България. Необходимо е рязко повишение на размера на акциза – средно с около 50 ст. на кутия цигари, като се създаде механизъм, с който тези пари да се използват в подкрепа на общественото здраве, заключи Буюклиев.

Увеличението през 2008-2011 г.  на цените на цигарите в България със 75% доведе до намаляване на консумацията с 37% и постави източноевропейски рекорд, припомни д-р Константин Красовски, консултант на СЗО по въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях изделия. Той определи политиката за данъчно облагане на тютюневите изделия като много успешна за общественото здраве.

По-добро разбиране на специфичните национални черти на употребата на тютюневи изделия за по-ефективни мерки за контрол на тютюна препоръча икономистът Димитър Събев. Освен мерките, които България е задължена да изпълни от РККТ, да има насочени и меки мерки, които да убедят най-богатите, че пушенето не е престижно, настоя той.

РККТ налата елиминиране на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия като основен компонент на контрола върху тютюна. За целта България следва да ратифицира и Протокола за ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия, подчерта д-р Маша Гавраилова, старши експерт на Коалиция за живот без тютюнев дим. Страната е сред последните 6 членки на ЕС, които не са се присъединили към Протокола. Нужно е създаване на междуведомствена работна група, която да оглави процеса към присъединяването на страната към този важен документ, заяви Гавраилова.

“Важно е да се знае, че корелацията между цените на тютюневите продукти и тяхното предлагане на незаконния пазар е ограничена, а цифрите и статистиките зад нея обслужват интересите на тютюневата индустрия”, посочи Николета Арнаудова, старши експерт на европейската мрежа Smoke Free Partnership в Брюксел. Държавата да повиши цените, като предприеме необходимите мерки, така че постигнатите през последните години рекордно ниски нива на незаконна търговия с тютюневи изделия да се задържат, настоя Гешанова.

Ефективното спазване на забраната за пушене на обществени места ще подобри икономическите параметри на държавата и здравето на хората, подчерта при откриването заместник-министър Йорданова.