Политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г.

Доклад на д-р Константин Красовски, консултант на СЗО по въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях изделия, за политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г. Докладът беше представен на научно-практическата конференция на тема “Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България”, която се проведе на 4 декември 2019 г. в София.

Пълният текст на доклада е достъпен тук.