Глобалният договор на ООН ограничи участието на тютюневата индустрия

Компании, които печелят от производство или преработка на тютюн, ще бъдат изключени от Глобалния договор на ООН, обяви организацията на 12 септември 2017 г. Повече от 80 неправителствени организации от цял свят, сред които и Коалицията за живот без тютюнев дим, подписаха петиция с искане за промяна в политиката за членство на Глобалния договор на ООН, която да ограничи участието на тютюневата индустрия.

В рамките на стратегията на Глобалния договор на ООН за 2030 г., организацията прие промени в политиката си за членство. В съответствие с принципите на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, компаниите, чиито бизнес включва производство и преработка на тютюн, няма да имат право на членство. Ограничението ще влезе в сила на 15 октомври 2017 г.

В края на август т. г. повече от 80 организации и близо 200 личности, работещи в сферата на общественото здраве по целия свят, подписаха петиция, с която призоваха Глобалния договор на ООН да наложи забрана за участие на тютюневата индутрия, чиито продукти в световен мащаб убиват 7 милиона души годишно.

Подписалите организации припомнят, че тютюневите компании са в конфликт с работата на Глобалния договор на ООН, включително с изпълнението на основните принципи на Договора, Целите за устойчиво развитие, и Чл. 5.3. от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, който призовава страните на ограничат влиянието на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве.

Алиансът за борба с незаразните болести посочва, че тютюневите продукти са в разрез с ангажимента на Глобалния договор на ООН за постигане на една от Целите за устойчиво развитие: “Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти”, и са в пряк конфликт с правото на обществено здраве.

“Забраната за членство в Глобалния договор на ООН за компании от тютюневата индустрия е победа за общественото здраве”, заяви д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим, която също подписа петицията. “Необходими са допълнителни действия за ограничаване на тази смъртоносна индустрия – на международната сцена, а и в отделните държави”, категорична е д-р Гешанова.

Глобалният договор на ООН цели да насърчи бизнеса в световен мащаб да възприема устойчиви и социално отговорни политики. Членове на доброволната нестопанска организация в международен план са почти  8000 компании, бизнес асоциации и неправителствени организации, обединени от 10 универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията.