Рекордно висок брой места за продажба и реклама на тютюневи изделия около училищата в София

Обекти за продажба на дребно продават и рекламират тютюневи изделия в над 96% от училищните райони в София, обяви Коалицията за живот без тютюнев дим на пресконференция в София, като представи данни от международно проучване на Центъра за глобален контрол на тютюна към Института за обществено здраве – „Блумбърг“ към университета „Джонс Хопкинс“. За предпазване на подрастващи, деца и млади хора в България от вредното въздействие на рекламата на тютюневите изделия, Коалицията предложи пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството по улиците, пътищата и в местата за продажба.

Изследването на престижния частен изследователски университет от САЩ е осъществено в София в периода 11-14 април 2017 г. За нуждите му, анкетьори са обходили районите с радиус 250 метра около 87 училища, като са установили 452 обекта за продажба на дребно. В 350 от тези обекти са се продавали тютюневи изделия.

Тютюневи изделия са се продавали в:

  • 82.3% от малките магазини
  • 94.9% от будките
  • 12.9% от кафенетата, баровете и ресторантите
  • 98.1% от супермаркетите
  • 92.2% от големите вериги магазини
  • 85.7% от бензиностанциите и
  • 100.0% от магазините за продажба на тютюневи изделия.

 

Според данните, деветдесет и четири (около 26.9%) от обектите са били видими от границите на училищата. Обекти за продажба на дребно, в които се продават тютюневи изделия са установени в 84 (96.6%) от изследваните училищни райони.

В 99.1% от обектите тютюневите изделия са изложени пред погледите на купувачите, като най-често рафтовете с тютюневи изделия се поставят в зоната зад касиера (63.1%). Забелязва се, че тютюневите изделия се поставят непосредствено до захарни изделия, закуски или сладки напитки (43.4%).

Почти 80% от търговците на дребно използват някакъв вид рекламни материали, за да рекламират тютюневи продукти. Най-често срещаната рекламна тактика е чрез печатни материали (65.1%), използването на английски думи (38.6%) или използването на светлини (27.1%).

Специални промоции са наблюдавани в 18% от обектите за продажба на дребно, специални или лимитирани серии кутии цигари в 9.7% от обектите, а брандирани продукти в 8.3%.

Тютюневи изделия с аромати са намерени в 75.1% от обектите за продажба на дребно, като ментоловите цигари са най-разпространените от ароматните цигари (74.0%), а цигари с ароматни капсули са забелязани в 48.9% от търговските обекти.

Сред 350-те обекта, предлагащи тютюневи изделия, са забелязани 25 различни вида марки цигари по щандове, върху рекламни материали или като част от промоции. Най-често забелязваната марка е Victory (66.6%), следвана от Eva (59.7%), King’s (56.9%), Karelia (54.0%) и Merilyn (48.0%).

Рекламни материали, промоции и тютюневи продукти, видими и извън местата за продажба, са забелязани в 59.1% от търговските обектите, като излагане на тютюневи изделия (46.9%) в обектите и рекламни материали (41.1%), са най-често срещаните маркетинг дейности.

В Заключението към проучването се посочва, че за да се защити здравето на всички граждани и най-вече това на децата, България трябва да направи забраната за рекламиране на тютюневи продукти по-всеобхватна, така че тя да включва забрана за излагането на тютюневи продукти и рекламирането в местата за продажба. Излагането на продукти и рекламите са най-често срещаните маркетинг практики, които се забелязват от децата, преминаващи покрай тях. Предходни изследвания показват, че колкото повече децата са изложени на рекламни материали, толкова по-вероятно е те да пропушат и закона в сегашната му форма не защитава децата от тази потенциална опасност. Приемането и прилагането на една пълна забрана на излагането, рекламата и промоцията на тютюневи изделия в местата за продажба би отговорила на препоръките на Рамковата конвенция за контрол на тютюна и по-успешно би постигнала целта – да предпази обществото от вредата на тютюневите изделия.

В т. 1 на чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна се посочва: „Страните-членки признават, че всеобхватната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството ще намали употребата на тютюневи продукти“, а в точка 2 е казано: „Всяка страна, в съответствие със своята конституция и конституционни принципи, ще налага всеобхватната забрана на всякаква реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия“.

Предложенията на Коалиция за живот без тютюнев дим са готови още от началото на 2016 г. и са насочени към въвеждането на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството. Това включва както забрана на външната реклама, така и тази в местата за продажба.

Друго предложение е свързано със забрана на представянето на тютюневи и свързани с тях изделия и тяхната видимост в местата за продажба, както под формата на витрини, така и по рафтове и стелажи. Предлага се информацията за наличните тютюневи изделия в мястото на продажба да се установява със списъци на тютюневите и свързани с тях изделия, на които се указват цените им, без каквито и стимулиращи продажбата елементи.

Освен това се предлага да се забрани спонсорирането от лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия, на събития или дейности на територията на страната, независимо от вида и характера им.

Предлага се да се забрани и всякаква форма на разпространение на тютюневи изделия с цел пряко или косвено популяризиране на тютюневи изделия, както и стимулирането на продажбата им.