Асоциация „Само днес“

Уеб сайт: http://samodnes.info/

Зависимост?! Всички ние сме зависими в една или друга степен от хората, събитията и обстоятелствата около нас. От обществото, чрез взаимоотношенията си с него. От  работата си,  като такава и като начин да задоволяваме финансовите си потребности. От климатичните условия дори. Налага се да се съобразим с тях, ако ще пътуваме, ако имаме среща или възнамеряваме да си прострем прането примерно, от географското си положение и т.н. и т.н.

Но кога говорим за зависимостта като болестно състояние?! Как хората попадат в нейния плен и като че ли сами се изолират на ‘’Самотния остров на зависимостите’’. Сякаш искат да доплуват, търсят и чакат ‘’кораба’’, който ще ги върне обратно в обществото или ще ги направи като другите, но не успяват. Кога е болест?!

Тогава, когато дадено вещество /алкохол, наркотици, храна, лекарства/ или действие /хазарт, секс, интернет/ и желанието да се набавят, управляват хората. Тялото, мислите и чувствата на зависимите се нуждаят от тях и на трите нива – психическо, физическо и емоционално. Tези хора са станали зависими от съответното вещество или действие, понякога липсата им ги довежда до абстинентен синдром.

Често преди да се изолират напълно и да останат на този  остров като самотници , те въвличат в това своите семейства, близки и роднини, които развиват типични белези на поведение, наречени “съзависимост”. Постепенно обкръжението може да остане или да види и намери начин да се спаси  и отплава, а зависимият остава сам с болестта си.

Болестните състояния, които се развиват  са: алкохолизъм, наркомания, лекомания или зависимост от лекарства, анорексия, булимия, хиперфагия, хазартна зависимост. Други се определят като пристрастеност: зависимост от секса и любовта, тютюнопушене. Съществуват и нов тип зависимости: орторексията или зависимостта от итнернет и виртуалното пространство.

Нашата асоциация ‘’Само днес’’ си е поставила задачата да помогне на тези хора. Да работи със зависимите и съзависимите лица. Да подпомага или прави връзката между отделните звена при работата със зависимостите по пътя на лечението, рехабилитацията и възстановяването им. Да бъде ‘’корабa’’,  носещ свободата на тези хора. Да работи върху превенцията на зависимостите. Искрено се надяваме, попаднали на този сайт да си бъдем  взаимно полезни или просто да Ви кажем Добре дошли и да Ви благодарим, че четейки тази статия Вие сте станали съпричастни с нашата работа в областта на зависимостите.