174 съобщения и два акта за нарушения от дейността на Гражданската инициатива през юни

Всички здравни инспектори в страната бяха мобилизирани изключително за проверки, свързани с новите забрани за пушене на закрито. Част от тези проверки бяха по сигнал, подаден чрез Гражданска инициатива „България без дим“, с която през месец юни се свързаха общо 174 граждани. Чрез онлайн формата на www.bezdim.org Гражданската инициатива е получила 60 валидни сигнала за месец юни. Повече са обажданията на телефон 0700 20 009, но много от тях не са за нарушения, а с въпроси. Най-често питат къде може да се пуши в заведение, на детска площадка и при колко стени, когато се касае за открито пространство.

Обажданията са главно вечер, когато аз самата съм на работа в едно заведение – споделя Ирина Стойкова, координатор на сигналите. – Ако в момента не мога да вдигна телефона, връщам обаждане в свободните минутки.

Гражданската инициатива вече е установила трайни контакти и доверие с РЗИ и подава данните за нарушение от свое име. Така запазва анонимността на подателите, което най-често е желанието им. РЗИ проверява и връща отговор в рамките на 30 дни.

Като цяло хората очакват светкавична реакция, някои настояват до минути да им се изпрати инспектор.  Да се реагира толкова бързо е невъзможно дори за Бърза помощ. Държавните здравни инспектори проверяват в работното си време от 9 до 17 ч. Те имат срок от 30 дни да изпратят до Гражданската инициатива отговор с резултат от проверката. Отговорите са в следните варианти: няма констатирано нарушение; наложено е предписание, тоест предупреждение; съставен е акт с глоба.

В повечето случаи веднага връщам имейл на хората, че съм приела сигнала им и обяснявам 30-дневния срок, в който ще им препратя конкретния отговор от проверката“ – казва Ирина Стойкова.

Един от тези актове е по сигнал, предаден чрез Гражданската инициатива – за До края на юни по всички сигнали, подадени до съответните регионални здравни инспекции, са получени само 10 отговора. При седем  държавните здравни инспектори не са констатирали нарушения, а при един не са намерили заведение на посочения адрес. Съставени са два акта: единият в читалище, а другият в казино „Сити“. Актът е от 26 юни, а сигнала е подаден на 21 юни.

Гражданската инициатива предложи в Закона за здравето да се заложат текстове за контрола на забраната, за да се избегне точно това, но те бяха отхвърлени. В момента води диалог с РЗИ за подобряване на контролирането чрез доброволни инспектори.

Колко и какви обаждания се получават на 0700 20 009

За целия месец юни има 114 обаждания. От тях:
20 – сигнали за нарушения, като 12 от тях са за детски площадки, детски центрове и училища
27 – за да тестват телефона
24 – от заведения и хотели, които се интересуват какво да правят в случай, че някой пуши; могат ли да сложат пепелници на терасите; къде точно не се пуши в детския им кът
16 – питат къде може и не може да се пуши
10 – търсят обща информация за забраната
8 – настояват веднага да се изпрати инспектор на мястото на
4 – питат как се подават сигнали
3 – търсят телефонните номера на РЗИ
2 – интересуват се за Гражданската инициатива

В около 10 случая пускат сигнал за нарушение по интернет и после се обаждат на телефона. Всички сигнали, които по същество са представлявали нарушение на забраната, са предадени на съответната РЗИ.

Колко и какви са сигналите на http://bezdim.org/signal/

По интернет се получават по-точни и добре попълнени данни за нарушенията. През месец юни има 64 имейла, от които:

20 – сигнали, които не могат да се подадат, например пуши се на басейн, на терасата на заведение, в парка. Отговаряме им, че това не са нарушения на Закона за здравето.

3 – с подигравателно съдържание

1– с неточен адрес

Места, за които се подават сигнали

Има подадени по един сигнал за тютюнопушене в интернет клуб, в такси, маршрутно такси и автобус за междуградски превоз. В тези обекти забраната за тютюнопушене важи още от 2005 г., но явно нарушенията са били постоянни.

Има два сигнала за тютюнопушене в детски заведения и един за пушене на тротоара около училище.

Подадените сигнали за нарушения на забраната за тютюнопушене на работните места са различни: служебни помещения в читалище и поща, офиси на фирми, стаята на охраната на автогара София, канцеларии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски, стаите на балета в Софийската опера, стая на съдия в Айтоския районен съд, помещения в Районната прокуратура във Велинград, помещения в Районна дирекция „Инспекция по труда”, тоалетните в сградата на Българско национално радио.