together.eu video BG.mp4

До кандидатите за народни представители в българския и европейския парламент – Открито писмо

Консумацията на тютюн продължава да нанася големи щети на отделния човек, на семействата и общностите, като води до инвалидизация и преждевременна смърт. Това е най-големият предотвратим риск за здравето и все още най-важната причина за преждевременна смърт в Европейския съюз, отговорна за близо 700 000 смъртни случая всяка година. За България цифрата е близо 20 000.

Всички носим отговорност и всички заедно можем да променим нещата, за това се сещаме и ни повтарят преди всички избори. Нали? Кандидати за народни представители, от името на организациите от Коалиция за живот без тютюнев дим и другите членове на Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP), Ви призоваваме да дадете приоритет на контрола на тютюнопушенето в платформата на предизборната Ви кампания и политическия Ви дневен ред.

България има спешна нужда от актуализация на законодателството за контрол на тютюна, защото нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари по нищо не се различават от конвенционалните, те пристрастяват със същата скорост и начин, и вредата им за оранизма е недоказано по-малка, както и продължават да съществуват предизвикателства пред ефективното регулиране на рекламата, промоцията и спонсорството, особено в интернет и социалните медии, където контролът остава сложен и на практика неосъществим. И това не е всичко, което може и трябва да се направи, за да спасим и да пазим обществото и природата на България и Европейския съюз.

Пълното писмо към кандитатите разяснява всички ключови области, в които тяхното застъпничество и лидерство могат да имат трансформиращо въздействие, а тук са изброени накратко неуспоримите факти, за които носим отговорност и трябва да се направи нещо, за да ги решим:

Около 50% от пушачите умират средно 14 години по-рано. В същото време консумацията на тютюн продължава да бъде водещата причина за онкологични заболявания, като 27% от всички видове рак се дължат на употребата на тютюн. Според специалното проучване на “Евробарометър 506” нивата на тютюнопушене през 2020 г. остават постоянно високи в целия ЕС (25%) и все още голям брой младежи (21%) започват да пушат. Премахването на употребата на тютюн може да предотврати девет от всеки десет случая на рак на белия дроб. За сравнение – данните за България показват, че пушенето е 38%, а при младежите – 29%!