Онлайн обучение срещу вмешателството на индустрията

Онлайн обучение на тема „Тютюнопушенето – рисков фактор в условията на пандемия от Ковид-19 и защита на общественото здраве от вмешателството на тютюневата индустрия” проведоха Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим” и сдружение „Въздух за здраве“, с подкрепата на Офиса на Световната здравна организация за България и със съдействието на Института по публична администрация. Сред участниците бяха представители на 7 министерства, 5 институции и 1 гражданска организация. Поради големия интерес обучението се проведе с две групи на 11 и 12 март 2021 г.

Експертна информация по темата представиха лекторите Иън Грей и Пол Хупер, директори на UK Environmental Health Collaborating Center и Tobacco Control Collaborating Center. Те запознаха участниците с изискванията на Член 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО и обобщиха какви стъпки трябва да се предприемат, за да се предотврати влиянието на тютюневата индустрия при вземане на решения, свързани с общественото здраве.

В обученията се включи д-р Маша Гавраилова – старши експерт по здравни политики към Коалицията за живот без тютюнев дим, която сподели личния си сблъсък с лобисти на тютюневата индустрия. Д-р Александър Симидчиев от сдружение “Въздух за здраве” разказа как пандемията от COVID-19 се използва за разпространяване на недоказани и откровено опасни твърдения и изследвания за потенциално предпазващия ефект на тютюнопушенето.

“Провеждането на тези обучения е една сбъдната мечта за мен!” коментира д-р Маша Гавраилова. Според нея това е исторически момент, защото от ратифицирането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна от България са изминали 16 години, но подобно обучение се провежда за пръв път.

“Ясно си пролича необходимостта от такъв тип събитие”, сподели д-р Гергана Гешанова от Коалицията за живот без тютюнев дим, която откри обученията и през двата дни.”Въпросите, които задаваха участниците, и положителните отзиви след събитието са красноречиви – по тази тема трябва се говори. Това определено няма да е последното подобно събитие!”

“Борбата за защита от вмешателството ще е доста трудна в България и трябва да бъдат положени съвместните усилия на всички – на Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, Комисия за защита на потребителите, както и на всички, които имат досег с тютюневата индустрия”, каза д-р Гавраилова във видеоинтервю за БлуЛинк на 31 март. Тя подчерта, че е необходимо у нас да има координационно звено, което да общува с международни организации в тази област за обмяна на опит, както и етични правила за действие при случаи на вмешателство от страна на индустрията, както в Австралия и Канада.

Семинарът беше проведен в рамките на проект “Setting ground for implementation of FCTC Article 5.3 in Bulgaria” (Полагане на основи за изпълнение на Член 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация), осъществен с подкрепата на СЗО.