Гражданска подкрепа за политическа решимост за здрав пълноценен живот без тютюнопушене

Гражданска подкрепа срещу политическа воля предложи Коалиция за живот без тютюнев дим на политическите сили, регистрирали се за участие в парламентарните избори. От гражданското формирование призоваха политиците да включат в предизборните си програми решения на сериозния проблем с тютюнопушенето в България. Първите потвърждения пристигнаха в отговор същия ден.

В писмо, изпратено на 17 февруари 2021 г., председателката на Коалицията д-р Гергана Гешанова подчертава, че тютюнопушенето е сред най-сериозните проблеми, засягащи здравето и благополучието на българите. Според данни от току-що проведено проучване, голяма част от младите хора у нас подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюна. “Ако действително ги е грижа за подобряване на живота, здраве, борба с корупцията или патриотизъм, бъдещите управляващи трябва да предприемат смели стъпки за ограничаване на вредите от употребата на тютюн”, заяви д-р Гешанова.

 Децата в България пропушват твърде рано – 36% от момичетата и 27% от момчетата на 16 г. пушат ежедневно. Общо 32% от българските шестнадесетгодишни са употребявали цигари поне веднъж през последните 30 дни, докато средната стойност за Европа е 20%, по данни на ESPAD. Необходими са ясна политическа воля за промяна на тази плашеща статистика и законодателни промени в съответствие с Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, по която България е страна, пишат от Коалицията до политическите сили.

От обществената формация за здраве и върховенство на закона настояват кандидатите на изборите да включат в програмите си следните мерки:

  • подобряване ефективността на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места, включително чрез разширяване на контрола с още контролни органи и по-строги санкции за нарушителите рецидивисти;
  • въвеждане на ясни правни определения, например за „закрито обществено място“ и „тютюнопушене“,  в Закона за здравето и др. нормативни актове;
  • пълна ефективна забрана на външната реклама, излагането на тютюневите изделия в местата за продажба и забрана за промоцията им и спонсорството от страна на тютюневата индустрия; 
  • повишаване на акциза на тютюневите изделия – в това число и на нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари; 
  • подписване и ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО (РККТ).
  • активна превантивна комуникация на държавата и помощ за желаещите да спрат да пушат; и
  • ефективно противодействие на вмешателството на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, свързани с общественото здраве и конкретно при приемането на мерки за ограничаване на тютюнопушенето.

students multicultural language schoolПрепоръките са резултат от детайлно изследване на отношението на младежите към тютюна, проведено от Коалицията и фондация “БлуЛинк” в края на 2020 и началото на 2021 г.  Според национални представителни проучвания, извършени в рамките му от Екзакта рисърч груп, 57,9% от младите хора смятат, че трябва да се наложи по-строг и ефективен контрол върху спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места. 48,9% от тях са на мнение, че трябва да се забрани рекламата и промоцията на тютюневи изделия, като 63,7% не са съгласни децата и подрастващите да виждат реклами на тютюневи изделия на билбордове, транспаранти, плакати по улици и шосета. 

Резултатите от изследването сочат, че 80,1% от младите хора са съгласни, че трябва да се премахне незаконната търговия с тютюневи изделия, а над половината от тях (52,3%) искат държавата да спре вмешателство на тютюневата индустрия при изработването и прилагането на политики, отнасящи се до общественото здраве.

“Не е достатъчно само да имаме закони, те трябва да се спазват и прилагат. Не може 10 години след като имаме забрана за тютюнопушене на обществени места в дискотеките и ресторантите да се пуши”, гласи цитирано послание към политиците от млад участник в проучването.