Положителни промени в подкрепа на контрола на тютюна у нас

Положителни стъпки в подкрепа на контрола на тютюна са промените в Закона за закрила на детето и Закона за радиото и телевизията от края на 2020 г. Необходими са обаче още по-решителни мерки в тази насока, напомня Коалицията за живот без тютюнев дим.

На 11 ноември 2020 г. Парламентът прие предложените от седем депутати от парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ промени в Закона за закрила на детето. Промените са свързани със забрана на употребата от деца на тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия. За последните бе прието и ново определение, което включва вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, т.е. всички видове изделия – конвенционалните цигари, електронните, нагреваемите и наргилето. Бяха определени и наказания и за допускане на употребата им от деца.

Важно е обаче да се проследи и реалното прилагане на приетите промени и на ефекта от тях, напомня Коалицията за живот без тютюнев дим.

На 17 декември 2020 г. Парламентът прие и предложените от Министерски съвет промени в Закона за радиото и телевизията, с които основно се въвеждат изискванията на Директива 2018/1808, известна като Директива за аудиовизуалните медийни услуги. Многото промени включват и три, свързани с тютюневите изделия. В съществуващите и преди текстове, свързани със забрана на рекламата, спонсорството и продуктовото позициониране на тютюневите изделия, към забраната се добавят електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене.

“Макар и капка в морето от действия, които трябва да бъдат предприети за ограничаване на тютюнопушенето в България, промените в двата закона са стъпка в правилната посока”, коментира д-р Маша Гавраилова, старши експерт по политики към Коалицията за живот без тютюнев дим и председател на сдружение “България без дим”.

Необходими са обаче още решителни мерки, сред които подобряване ефективността на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, както и регламентиране на легално определение на “закрито обществено място” и “тютюнопушене”, напомня д-р Гавраилова. Необходими са още въвеждане на пълна забрана на рекламата и промоцията на тютюневите изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия, повишаване на акциза на тютюневите изделия, електронните цигари и нагреваемите тютюневи изделия и ликвидиране на незаконната търговия с тютюневи и свързаните с тях изделия. За подобряване на общественото здраве е важно да се осигурят и възможности за лесно отказване от тютюнопушенето и безплатно лечение на желаещите. Както и още много други дейности, регламентирани в ратифицираната от България Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, подчертава Коалицията.