БНТ не бива да се оплита в паяжината на тютюневата индустрия

Българската национална телевизия да спазва законите и да прилага професионалните и етични норми на журналистиката и да не допуска реклама на тютюневи продукти в медийното съдържание, призоваха граждански организации, експерти и граждани в писмо до генералния директор на телевизията Емил Кошлуков на 3 септември 2020 г. Писмото, инициирано от Коалицията за живот без тютюнев дим, беше изпратено по повод реклама на тютюневи продукти в Сутрешния блок. Сред подписалите са представители на Националния център по обществено здраве и анализи, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, сдружение “България без дим”, фондация “БлуЛинк”, Националната мрежа за децата, професионални организации, както и независими експерти и граждани.

В Сутрешния блок на БНТ на 11 август водещата Христина Христова проведе разговор с председателя на Национална пациентска организация (НПО), д-р Станимир Хасърджиев, за представяне на публикуваното от тях на 04 август 2020 г. „Национално представително проучване на възприятието и употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия“. Главният акцент в изложението на д-р Хасърджиев за тютюнопушенето пред БНТ бяха новите нагреваеми тютюневи изделия. Той заяви, че „наскоро FDА (Американската агенция за храните и лекарствата) излезе със заключение, изключително позитивно за новите нагреваеми продукти, че те са далеч по-безопасна алтернатива на конвенционалните цигари… На фона на всичко това потреблението в България на тези бездимни продукти, за сметка на традиционните, не е достатъчно.“

FDA никога не е изразявала твърдение, че IQOS са по-безопасни. На практика в случая ефирът на БНТ послужи за разпространение на откровена неистина, която екипът на предаването не опроверга и не поправи по никакъв начин, подчертават вносителите на писмото.

Цялата първа част на разговора с д-р Хасърджиев беше категорична директна реклама на нагреваемите тютюневи изделия, което е нарушение на чл. 75, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията, чл. 35, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и на чл. 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, по която България е страна. “Чрез безкритичното тиражиране на внимателно изработените маркетингови послания на тютюневата индустрия, маскирани като „изводи“ от изследването на д-р Хасърджиев, БНТ практически нарушава тези законови норми.”

Във връзка с тези нарушения писмото беше изпратено още до Съвета за електронни медии, Комисията за защита на потребителите, Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация и Комисията за журналистическа етика към Националния съвет за журналистическа етика.

Д-р Хасърджиев спомена, че проучването е направено по поръчка на НПО, но пропусна да каже, че то е финансирано частично от Филип Морис България ЕООД. Под въпрос е и независимостта на агенцията, провела проучването: Kantar – България, част от световната група за маркетингови проучвания, консултации и информация Kantar, която през последните години е редовен изпълнител на големи проучвания,  финансирани от тютюневи гиганти като “Джапан Тобако Интернешънал” и “Бритиш Американ Тобако”. “Излиза, че агенцията е силно зависима от финансите и интересите на тютюневата индустрия – факт, който аудиторията е редно да научи.”

Писмото призова още БНТ да стане първата национална медия, присъединила се към Меморандума за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневите изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия, създаден под егидата на СЗО и подписан от много организации и институции в България.