Подкрепи меморандума за прекратяване на рекламата, промоцията и спонсорството от тютюневата индустрия

Коалицията за живот без тютюнев дим призовава всички организации и институции, които подкрепят каузата за ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството от страна на тютюневата индустрия, да подпишат Меморандум за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България, в изпълнение на Насоките по чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО. Желаещите да се присъединят към Меморандума, могат за заявяват интерес, като подпишат електронен формуляр.

Списък на организациите и институциите, подкрепили Меморандума, можете да намерите тук. Текстът на Меморандума на български и английски език в PDF формат е достъпен тук.

Меморандумът е иницииран от гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация и в партньорство с Министерство на здравеопазването. Той е резултат от Стратегическа работна среща по проблемите на спонсорството от тютюневи компании, организирана от Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и Коалицията за живот без тютюнев дим на 21.05.2019 г. в София.