По-добри политики за ограничаване на тютюнопушенето

Мнозинството българи подкрепят забраната за пушене на закрити обществени места, препоръчват по-строг контрол върху спазването ѝ и са против това подрастващите да виждат външни реклами на тютюневи изделия. Резултатите от националнопредставително проучване на „Екзакта рисърч груп“ бяха представени на съвместна пресконференция с Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение „България без дим“, посветена на Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември. На пресконференцията бяха представени предложения за затягане на забраната за пушене.

Мнението на българите

71% от българите подкрепят действащата пълна забрана за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места; 47% от пушачите също подкрепят действащата забрана за тютюнопушене на закрито. „Тези данни свидетелстват за респект към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места“, подчерта Елена Дариева, управител на „Екзакта рисърч груп“, която представи резултати от две националнопредставителни социологически проучвания, проведени през октомври 2017 г. и септември 2018 г. Според данните, 76% от българите препоръчват да се наложи по-строг контрол върху спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места.

Изследването от 2018 г. регистрира растяща нетърпимост към възможността децата да виждат реклами на тютюневи изделия. Тази тенденция е в сила както сред пушачите, така и сред хората, които не пушат. През 2017 г. 73% бяха против това подрастващите да виждат външни реклами на тютюневи изделия, а през 2018г. този дял нараства с 6%.

Една от най-големите промени в масовите нагласи за последната година се отнася до ръста в подкрепата на пълната забрана за излагане на тютюневи изделия в местата на продажба (от 47% през 2017 година на 53% през 2018 г.). 65% от българите подкрепят забраната на всякаква форма на промоция на тютюневи изделия с цел тяхното популяризиране. Това е с 12% повече в сравнение с 2017 г.

С цели 10% спрямо 2017 г. нараства делът на българите (от 60% на 70%), според които държавата не трябва да допуска тютюневата индустрия да влияе на политиките, свързани с общественото здраве.

За по-добри политики

Коалиция за живот без тютюнев дим настоя Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето да влезе за приемане в Министерския съвет, тъй като има текстове, които са крайно необходими за подобряване ефективността на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места. „Ние даваме тези предложения още от 2012 г., когато започна голямата борба. Радваме се, че най-после, след 6 години, този състав на министерството ги припозна като свои и започна наистина да се бори за тях“, заяви д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим.

Д-р Гешанова заяви, че Коалицията за живот без тютюнев дим подкрепя предложението на Министерството на здравеопазването, но призовава за още важни допълнения. Според Коалицията е необходимо: включване на забрана за употреба на електронни цигари на закрити обществени места; заповедта за спиране на обекти след повторно нарушение да важи и за други, освен заведенията за хранене и развлечение; да се въведат глоби за тези обекти, които не изпълняват заповедта за спиране; да отпадне обособяването на помещения за пушене на летищата; да се въведат санкции за обекти, в които се установяват угарки или оборудване и материали за наргиле; да се даде право на инспекторите да изискват документ за самоличност на нарушителите; да се даде право на обучени, оторизирани от министъра на здравеопазването представители на обществеността и НПО да участват в проверки и да съставят актове за нарушаване на забраната за тютюнопушене на обществени места; с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето да се забрани външната реклама на тютюневите изделия и тази в местата за продажба в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Поне ден без цигари

По повод на Международния ден без тютюнопушене, „България без дим“ организира ежегодната кампания „Да спечелим заедно – един ден без цигари“. Сдружението призова гражданите да спечелят, като се откажат от вредната зависимост поне за ден и да вложат спестените пари за благотворителни инициативи по техен избор.

„Тази година се доверихме на държавните институции и се обърнахме към Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта, като ги помолихме да застанат зад тази идея и да я разпространят чрез своите структури, за да може да стигне до много по-голяма аудитория. И трите министерства подкрепиха инициативата“, обяви д-р Маша Гавраилова, председател на „България без дим“.

Д-р Гавраилова отбеляза като добър пример инициативата на Основно училище „Никола Икономов“ в Разград, където учители, родители и ученици ще отбележат Международния ден без тютюнопушене, като дарят парите, които обичайно дават за цигари, за благотворителна кауза. Средствата, събрани в рамките на кампанията, ще бъдат дарени в подкрепа на нуждаещо болно дете от Разград или страната, с решение на Ученическия парламент.

„Важно е да се обърнем към всеки един пушач, да го призовем днес да остави цигарите, да не си ги купува, а с тези пари да направи нещо хубаво“, подчерта д-р Гавраилова.