Няма достатъчно доказателства, че употребата на IQOS би намалила риска от болести, смята специализиран комитет в САЩ

Снимка: ClieistD чрез Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)

Федерален консултативен комитет към Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ е препоръчала на Агенцията да отхвърли предложение на тютюневата компания “Филип Морис” да рекламира нов бездимен тютюнев продукт като по-безопасен от традиционните цигари, пише в. “Ню Йорк Таймс” на 25.01.2018 г. Електронната система ІQОЅ загрява тютюна, без да го изгаря, като не отделя дим и пепел. Продуктът беше представен и у нас в края на 2017 г.

Според информацията на в. “Ню Йорк Таймс”, консултативният съвет се е събрал за два дни, за да обмисли предложението на тютюневата компания да продава в САЩ новия продукт в категорията “намален риск” на Агенцията за контрол на храните и лекарствата. Тюрюневата компания “Филип Морис” е поискала да бъде първата компания, която ще получи разрешение да рекламира продукта си като по-малко опасен от цигарите, в рамките на специализиран закон от 2009 г., пише още изданието.

С 8 гласа „за“ и 0 „против“ консултативният комитет е решил, че доказателствата, предоставени от “Филип Морис” не доказват твърдението, че „научни изследвания показват, че пълното преминаване от цигари към IQOS-системата би намалило риска от заболявания, причинени от тютюнопушене“. С 5 гласа “за” и 4 “против”, комитетът е заключил и че “Филип Морис” не е предоставила достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението, че „преминаването към IQOS носи със себе си по-малко рискове от придържането към обикновените цигари“, съобщава Кампанията за деца, свободни от тютюнев дим в свое изявление.

Комитетът е заключил, че “Филип Морис” предлага достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението, че „научни изследвания показват, че преминаването изцяло от цигари към системата IQOS, значително би намаляло излагането на тялото на вредни и потенциално опасни химически вещества“, с 8 гласа “за” и 1 “против”. Голяма част от комитета обаче смята, че е малко вероятно пушачите напълно да преминат към IQOS и че има голям шанс пушачите да се превърнат в постоянни потребители както на IQOS, така и на традиционни цигари. Дори IQOS да намалява риска от излагането на вредни вещества, тези предимства не играят ключова роля, ако пушачите не преминат напълно към IQOS. На базата на наличните доказателствата, комитетът е бил скептичен дали това би се случило.

Друг голям пропуск на тютюневата компания е, че не е предоставила доказателства за въздействието на продукта над младежи, които не пушат, подчертава международната организация.