Подгответе се за опростената опаковка

Коалицията за живот без тютюнев дим изразява подкрепа към стремежа на Световната здравна организация за въвеждане на опростена опаковка на тютюневи изделия. Мярката доказано води до намаляване на броя на пушачите сред възрастните[1], а насоките към чл. 11 и 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, по която България е страна, препоръчват ратифициралите я държави да обмислят въвеждането й.

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) чества Световния ден без тютюнопушене, като отбелязва здравните рискове, свързани с пушенето, и отправя послания за ефективни политики за намаляване употребата на тютюневи изделия. Тази година СЗО призова своите страни членки да се подготвят за опростената (стандартизирана) опаковка на тютюневите изделия.

Опростена опаковка е тази, при която са забранени използването на лога, брaндиращи образи, символи, цветове, друг текст или промоционална информация. Цветовият фон на всички опаковки и марки е един и същ. Единственото, което разграничава различните производители на цигари и брaндове, е изписването на търговската марка в стандартен цвят и шрифт и поставена на точно определено за всички продукти място.

СЗО определя опростената опаковка като важна мярка за намаляване на търсенето и привлекателността на тютюневите продукти, особено сред младите хора, ограничаване използването на опаковката като форма на реклама, като в същото време се увеличава ефективността на комбинираните здравни предупреждения[2].

През декември 2012 година Австралия стана първата страна, която напълно е въвела опростената опаковка. По данни на официално проучване на Здравния департамент за ефективността на опростената опаковка се наблюдава тенденция на понижаване на разпространението на пушенето и нивото на употреба на тютюневи продукти[3]. Според доклад за 2014/15 г. процентът на пушачите над 18 г. в Австралия е намалял от 16.1% на 14.7%, сравнено с годината преди въвеждането на опростената опаковка[4].

На 20 май 2016 г. Великобритания също въведе опростените опаковки. Ирландия, Унгария и Франция са в процес на въвеждане на новия стандарт.

_

[1]AustralianGovernment, Department of Health – TobaccoControl Key FactsandFigures

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff

[2]WHO – World NoTobacco Day 2016: Getreadyforplainpackaging. http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/event/en/

[3]AustralianGovernment, Department of Health – Evaluation of TobaccoPlainPackaginginAustralia

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain-packaging-evaluation

[4]AustralianGovernment, Department of Health – TobaccoControl Key FactsandFigures

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff