Тютюневата индустрия губи знакови дела в Индия и Европейския съюз, подкрепящи графичните предупреждения върху тютюневите опаковки

Изявление на Матю Л. Майърс, президент на кампанията Tobacco-Free Kids, 4 май 2016 г. 

В знакови победи за здравето в световен мащаб и големи поражения за тютюневата индустрия върховните съдилища в Индия и в Европейския съюз днес подкрепиха строгите мерки за намаляване на употребата на тютюневи изделия, включително изисквания за големи графични предупреждения върху тютюневите продукти и, в Европейския съюз, забрана на тютюневите продукти с добавен вкус, включително ментолов, и упълномощаване на страните да приемат стандартизирани опростени опаковки. Заедно тези решения дават мощен тласък на усилията в световен мащаб за борба с тютюневата епидемия, която в противен случай ще убие един милиард души през този век. Те също представляват звучен отказ на тактиките за победа на всяка цена на тютюневата индустрия, която поставя печалбата пред живота.

В Индия Върховният съд нареди на тютюневите компании да се съобразят с изискването, че тютюневите опаковки включват графични здравни предупреждения, които обхващат 85 % от предната и задната страна на опаковките. Тютюневите компании яростно са се борили срещу изискването, подавайки множество съдебни искове, лобирайки Парламентът да отслаби предупрежденията и дори да затвори фабриките в опит да постигнат своето чрез разрушаване на индийската икономика. Днешното отсъждане не разрешава напълно множеството съдебни дела срещу предупрежденията, защото Върховният съд на Индия върна случаите на по-долна инстанция за окончателно решение, но то изпраща силно послание за подкрепа от най-висшия съд на Индия и това означава, че изискването за предупреждения ще бъде изпълнявано, докато по-долната инстанция последва заповедта на Върховния съд.

Съдът на Европейския съюз потвърди новите регулации на тютюневите изделия, които се предвижда да влязат в сила на 20 май, като отхвърли съдебните искове, заведени от Philip Morris International и British American Tobacco. Наред с други неща, регулациите (наречени Директива на Европейския съюз за тютюневите продукти) изискват графични здравни предупреждения, които да покриват 65% от предната и задната част на тютюневите опаковки, забрана на тютюневите продукти с добавен вкус, включително поетапна забрана на употребата на ментол, и установяване на регулации за електронните цигари, включително здравни предупреждения и ограничения на маркетинга.

Днешното решение също така оказва много важна подкрепа на страните да минат отвъд специфичните регулации на ЕС и да изискат цигарите да се продават в опростени опаковки, без цветни лога и търговски марки. Обединеното кралство, Франция и Ирландия са приели закони, изискващи опростени опаковки и скоро ще се присъединят към Австралия в изпълнението на тази иновативна стратегия за ускоряване на напредъка в намаляването на употребата на тютюневи изделия. Други страни обмислят такива закони и днешното решение дава допълнителен тласък на тези усилия.

Решенията в Индия и Европейския съюз трябва да окуражат страните да вървят напред в прилагането на стратегии за намаляване на употребата на тютюн, както изисква международното споразумение за контрол на тютюна, Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация. Правителствата трябва твърдо да застанат срещу неизбежните усилия на тютюневата индустрия да блокира животоспасяващия напредък.