В УНСС събраха над 400 цигари

Студентите в УНСС се впечатляват най-много от влиянието на цигарите върху джоба им. Това сподели Ангел Куртев, студент по Бизнес администрация в четвърти курс.

Впечатленията му са придобити от щанда във фоайето на университета, организиран като курсов проект по дисциплината “Социална отговорност”. Като част от проекта студентите организираха кампания на 13, 14 и 15 ноември. Раздаваха брошури с полезна информация за това какво може да спечели човек, ако спре да пуши. Интересен факт е, че студентите не се интересуват от това какво ще им се случи след 2 или 5 години, а най-вече от краткосрочните вреди и ползи.

Студентите-организатори посетиха семинарни занятия и дискутираха със събралите се студенти отговорността, която пушачите носят, когато пушат на обществени места и застрашават здравето на другите, особенно на децата. Според тях над 80% от студентите, които са попитали, подкрепят този закон.
Само за два от трите дни на кампанията студентите си говориха с над 1000 колеги за вредата от тютюнопушенето и за социалната цена, която пасивните пушачи се налага да плащат. Събрали са над 400 цигари и ако допуснем, че средностатистически една цигара скъсява живота с 11 минути, то те са удължили живота на студентите в УНСС с 3 дни.
“Щом за 2 дни кампания спасихме 3 дни човешки живот, ако кампанията ни е вечна, ще направим хората безсмъртни” – сподели с усмивка Ангел Куртев.