Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване

Уеб сайт: http://www.zdrave.net

Мисия
Международният институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО) е независима неправителствена организация, чиято мисия е подобряването на управлението и функционирането на здравната система в България чрез събиране, анализиране и обмен на информация, знания и опит. МИЗЗО е учреден през 2001 г. от екипа, създал концепцията и провел здравната реформа в Република България. За МИЗЗО работят хората, които поставиха началото на изграждането на нова система за здравеопазване в България.

Визия
Институтът и всички негови членове работят за създаването на устойчив и надежден център за здравна информация, анализи, прогнози, стратегии и тактики в областта на управлението, икономиката, организацията, финансирането, бизнес администрацията и осигуряването на качество на здравеопазването и здравното осигуряване в България. Една от целите на организацията е да подобрява координацията и сътрудничеството между отделните изпълнители на медицинска помощ, здравните институции и власти, представителите на здравната и фармацевтичната индустрии, медицинските университети, неправителствения сектор, медиите и чуждестранните партньори.

Ценности
•    Оригиналнoст, творческо мислене и иновации
Ние постоянно търсим и предлагаме нови идеи и поощряваме рационалните иновации, учейки се от успехите и грешките – както нашите, така и на останалите.
•    Отговорност
Ние поемаме рискове, защото умеем да носим отговорност.
•    Точност и коректност
Ние държим на точността в отношенията си с всички членове, партньори и клиенти.
•    Ефективност
Ние се стремим да предлагаме комплексни, но и специфични за всеки клиент услуги, които да задоволяват нуждите и очакванията в максимална степен.
•    Качество и професионализъм
Ние предлагаме услуги, отговарящи на високи професионални стандарти за качество.