Фондация АДРА – България

Фейсбук на АДРА-България

АДРА – България е създадена през 1992 г. като част от голямото семейство на АДРА – Интернешънъл. За краткото си време на съществуване е помогнала на стотици хора чрез дарения на медицинска техника – рентгенови апарати, стерилизатори, мамографи, ЕКГ, ехографи, операционни маси, инвалидни колички. Осигурила е чрез дарители и е разпределила стотици тонове хранителни продукти, дрехи, медикаменти, парични помощи, предназначени за пенсионери, за домове за сираци, за стари хора, за лица с физически, психически и умствени увреждания, за деца с психически разстройства и физически увреждания, за болници и училища, за затвори, за съюзите на: слепите, глухите и инвалидите, за общински центрове за социални грижи и др.

АДРА – България работи с:

Насочвайки се към специфичните нужди за нашата страна, АДРА – България следва областите на работа на АДРА – Интернешънъл:

          Икономическо развитие: Дава помощи с цел отделни личности и бедни семейства да подобрят качеството на живота си чрез обучение за извършване на дадена дейност или чрез придобиване на занаят.

          Изхранване: Развива програми, насочени към разрешаване на глобалния проблем за глада. Дейности с цел увеличаване на добивите, напояване, залесяване и всякакви други селскостопански начинания, имащи за цел увеличаване доходите на хората.

          Здравеопазване: Подобрява здравето на хората чрез медицинска помощ и превантивна медиина.

          Хуманитарна помощ при бедствия: Спешна помощ за жертвите на природни и предизвикани от човека бедствия; осъществяване на краткосрочни и дългосрочни програми за изхранване на бежанци, както и грижи за медицинското им обслужване, снабдяване с вода, храна и подслон.

          Образование: Оказва помощ чрез образователни програми, насочени предимно към децата и жените, с цел да се преодолее неграмотността им.