Нагреваеми тютюневи заблуждения

Както по света, така и в България, тютюневата индустрия активно се съпротивлява срещу политиките за контрол на тютюна. За целта тя използва традиционно силното си влияние сред вземащите решения и политиците, изкривява в своя полза отразяването на тютюневите и свързаните с тях изделия от средствата за масово осведомяване.

Като част от това вмешателство, тютюневи компании агресивно лансират относително наскоро въведената от тях гама от нагреваеми тютюневи продукти като „по-безопасни“, „по-малко вредни” и – съответно – „част от решението“ на проблема с употребата на тютюн. Като използва за отправна точка категоричното мнение на независими изследователи и СЗО, според които подобни твърдения са недоказани и безпочвени, настоящото изследване разследва и разкрива как индустрията успява да ги прокара пред политиците, учените, медицинското съсловие и медиите, и обществото като цяло.

Изследването, чиито резултати излагаме новата ни книга, бе възложено на разследващ екип на „БлуЛинк“ – мрежа с 25-годишна история в анализите и практическото подпомагане на дигиталните, медийни и граждански комуникации в подкрепа на демокрацията, опазване на околната среда и общоевропейските ценности. С негова помощ „Коалицията за живот без тютюнев дим“ има за цел да подобри разбирането за заплахата от подвеждащите твърдения за „намалена вреда“ и „подобрена безопасност“ на нововъведените тютюневи и никотинови продукти и да подкрепи усилията за включването им в политиките за контрол на тютюна, очертани от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО.

Повишаването осведомеността на обществеността, гражданското общество и медиите ще ги „имунизира“ срещу тактиките на тютюневата индустрия. Вижте и четете нашето разследване, което се развива в 5 глави и очетава реалността, срещу която трябва да се противопоставим всички. Благодарим!


Всички права са запазени от „Kоалиция за живот без тютюнев дим” под международен лиценз CC BY-NC-ND, който позволява използване с посочване на източника, за некомерсиални цели и без производни.

Настоящото изследване е изпълнено и публикувано по проект на „Коалиция за живот без тютюнев дим“, финансиран от Vital Strategies. Съдържанието е отговорност на авторите и по никакъв начин не отразява позициите на донорите.