Анализ на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии за периода 2010-2019 година

Анализът на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии за периода 2010-2019 година е изготвен от д-р Маша Гавраилова, старши експерт по политики към Коалицията за живот без тютюнев дим. Направен е на базата на преглед на 87 статии въз основа на търсене на ключови думи като: „контрабанда“, „нелегална търговия“, „тютюневи изделия“, „цигари“ в интернет пространството на електронни издания на вестници, сайтове, телевизии.

Пълният текст на анализа е достъпен тук.