Нездрава връзка – Изследване на отношението на младите хора към тютюневите изделия

Целта на настоящото изследване е да установи връзката между младите хора в България и употребата на тютюневи изделия.

Отправна точка на изследването е потребността да се проучи внезапно нарасналата популярност на нагреваеми тютюневи изделия, електронни цигари и наргилета сред младите хора в България през последните години, както и агресивното им лансиране от страна на тютюневите компании. В хода на работата стана ясно, че за да се стигне до истината за тези конкретни изделия, трябва да се намерят отговори на много по-широк кръг от изследователски въпроси, засягащи взаимоотношението между младите и тютюневите продукти.

Пълният текст на изследването можете да намерите тук, a цифрите и фактите съвсем накрато тук.