Нездрава връзка – Отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи. Ранното посягане към тютюна носи сериозни последици за здравето, икономическото състояние на младите хора и итгегрирането им в обществото. Освен традиционните цигари, засилваща се роля за “зарибяването” на младежите играят новите нагреваеми тютюневи изделия. Това показват резултати от уникално изследване на взаимодействието между тютюнопушенето и младежите, осъществено от водещи специалисти по социология, обществено здраве, медицина и комуникации, събрани от Фондация “БлуЛинк” и Коалиция за живот без тютюнев дим.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.