Попълнете въпросник за връзката между младите хори и употребата на тютюневи изделия

Коалицията за живот без тютюнев дим и БлуЛинк се обръщат към хора между 18 и 35 години с молба да помогнат за по-доброто разбиране на връзката между младите хора у нас и употребата на тютюневи изделия. Могат да го направят, като попълнят кратък онлайн въпросник.

Въпросникът е основният метод за събиране на информация, като освен него социалните изследователи от двете организации използват фокус групи, полуструктурирани интервюта и представително допитване до общественото мнение, изпълнено от агенция “Екзакта”. Проектът ще приключи с публикуването на изследователски доклад през пролетта на 2021 г.