Новите тютюневи продукти не са по-безопасни, напомня “България без дим”

Новите тютюневи продукти не са по-безопасни от традиционните, подчерта „България без дим“ в писмо до bTV от 3 април 2020 г. Сдружението призова bTV да предприеме всички необходими действия, за да не допусне разпространение на неверни и опасни за здравето на хората твърдения и тиражиране на маркетингови послания на тютюневата индустрия. “България без дим” е член на Коалицията за живот без тютюнев дим и една от организациите, подписали Меморандум за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България.

 

Писмото от председателката на “България без дим” д-р Маша Гавраилова беше изпратено по повод изказване в предаването „Преди обед“ от 19 март 2020 г., “което съдържа подвеждащи твърдения и промотира използването на тютюневи продукти”. В предаването председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, който участва като „седмичен коментатор“, прави коректна препоръка за отказване от тютюнопушенето, но добавя и опцията пушачите да преминат към “нови продукти, които са с намален риск”. По отношение на пушачите на нагреваеми тютюневи продукти, той заявява, че “клиничните изследвания са изключително добри”. 

До момента няма категорични доказателства за каквото и да било подобрение за здравето и живота на пушачите, породено от новите нагреваеми тюневи продукти, напомни д-р Гавраилова в писмото до медията. В своя Годишен доклад от 26 юли 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) указа категорично, че този тип продукти съдържат тютюн и трябва да се третират и регулират като всички останали тютюневи изделия. Те произвеждат токсични емисии, много от които са подобни на токсичните вещества, открити в цигарения дим, като потребителите им са изложени на тези токсични емисии, предупреждава СЗО. Въпреки, че нивата на някои токсични вещества в нагреваемите тютюневи изделия са по-ниски от тези, които се намират в конвенционалните цигари, нивата на други са по-високи. По-ниското ниво на някои токсични вещества не означава непременно намаляване на рисковете за здравето. 

Новите нагреваеми тютюневи продукти съдържат никотин – силно пристрастяващо вещество, което се свързва с вреди за здравето, особено при деца, бременни жени и юноши.  Дългосрочните въздействия от употребата им върху здравето и излагането на хора на отделените емисии остават неизвестни.

„Позоваването на очаквани решения на европейски и американски агенции от страна на д-р Хасърджиев, които да потвърдят, че тези устройства са “полезни за общественото здраве” представляват опасна манипулация на истината, която застрашава здравето на стотици и хиляди хора“, се казва в писмото на „България без дим“. Въпреки трудно издаденото решение за продажби на територията на САЩ, дори самата американската лекарствена администрация (FDA) подчерта, че до този момент липсват обективни доказателства за безвредността или ползите от новите тютюневи изделия и че всички тютюневи изделия се смятат за потенциално вредни и причиняващи зависимост. Хората, които не пушат не би да прибягват до тези или каквито и да е други тютюневи изделия, съветват от FDA. 

Много обезпокоително в случая е, че промотиране на новите нагреваеми тютюневи продукти като по-безвредни за здравето на хората и обществото е част от целенасочена глобална стратегия на тютюневи компании – производители за изключването на тези изделия от международно приетите норми на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ). 

„България без дим“ изрази надежда, че bTV ще изпълни своя етичен ангажимент и ще извърши проверка дали в България се извършват “изследвания” с предизвестен и изгоден за индустрията резултат. В противен случай медията поема риска да излъчва и разпространява неверни и опасни за здравето на хората твърдения, като фактически тиражира маркетингови послания на тютюневи гиганти.  Подобна промоция е несъвместима с понятието за журналистическа независимост и представлява нарушение на забраната за реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия в телевизионния ефир.