Коалицията за живот без тютюнев дим се присъединява към решението на СЗО да отхвърли всякакво партньорство с Фондацията за свят без тютюнев дим, финансирана от Филип Морис Интернешънъл

Днес, 19.02.2019 г., точно девет години след възникването на Гражданската инициатива „България без дим“, Коалиция за живот без тютюнев дим, която обединява организации, борещи се за ограничаване на тютюнопушенето в България, приветства препотвърдената позиция на Световната здравна организация (СЗО) да отхвърли всякакво партньорство с Фондацията за свят без тютюнев дим (ФСБТД – Foundation for Smoke Free World). Изявлението на СЗО е в резултат на неотдавнашното обръщение на Фондацията към Изпълнителния комитет на СЗО относно възможността за потенциално партньорство.

Генералният директор на СЗО, д-р Тедрос Аханом Гебрейесиус, заяви на 144-та сесия на Изпълнителния комитет на СЗО, че СЗО продължава да се ангажира с пълното прилагане на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ) – глобален договор, който задължава държавите, освен всичко останало, да защитават правителствата си от вмешателството на тютюневата индустрия.

Коалицията за живот без тютюнев дим също призовава правителството, изследователските институти, както и отделни изследователи да отхвърлят финансиране от субекти, финансирани от тютюневата индустрия като Фондацията за свят без дим. „Ние се присъединяваме към призива на СЗО към правителствата и научноизследователските институции да избягват всякакви перспективи за получаване на подкрепа или финансиране на изследванията си от тютюневата индустрия, както и от онези, които подкрепят нейните интереси. Фондацията за свят без дим се финансира изцяло от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) – компания, която продължава да печели милиарди за сметка на тези, които стават жертви на тютюневата зависимост. Нашата загриженост е, че Фондацията ефективно реализира стратегията на ФМИ за по-нататъшно корпоративно развитие, което включва и популяризирането на нейните нови нагреваеми бездимни тютюневи изделия, и разширяване на пазара им, в който ФМИ се стреми да доминира”, каза д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция за живот без тютюнев дим.

РККТ на СЗО, първият в света световен здравен договор, гласи: „При определянето и прилагането на своите политики в областта на общественото здраве по отношение на контрола върху тютюна, страните трябва да действат в защита на тези политики от търговски и други интереси на тютюневата индустрия, в съответствие с националното законодателство”.

Глобалната организация за контрол на тютюневите изделия СТОП („Спиране на тютюневите организации и продукти“ – Stopping Tobacco Organizations and Products), инициира отворено писмо до СЗО, подкрепено от над 300 организации и експерти от целия свят. Целта на това писмо бе да оспори новите претенции на Фондацията за свят без дим, насочени срещу предупреждението на СЗО от 2017 г., правителствата и общественото здравеопазване да не сътрудничат с тази фондация.

На 6 февруари 2019 г. СТОП приветства СЗО за отново потвърдената позиция и „призова изследователи и правителства, които понастоящем са обект на внимание от страна на Фондацията, също да признаят, че тази фондация, спонсорирана от ФМИ, няма място нито в науката за общественото здраве, нито в изработването на здравните политики.“