Втора нощ на съвместни проверки в заведения-рецидивисти донесе повече глоби

Съвместните проверки между “България без дим”, Регионалните здравни инспекции и полицията продължиха през нощта в събота срещу неделя, 12 – 13.01.2013 г. Съвместните проверяващи екипи, навигирани от граждански доброволци, влязоха в 26 заведения. Този път бяха формално установени 6 нарушения, по които са съставени актове. Няколко заведения, в които бяха наложени глоби предишната нощ, бяха инспектирани отново. Установени бяха повторни нарушения, за които сумите на актовете достигат до 10,000 лв.

Проверките се провеждат по сигнали на граждани, получени през последните седмици и систематизирани от “България без дим”. Основен принцип е да бъдат проверявани заведения-рецидивисти, т.е. такива, за които се получават систематично сигнали от различни граждани, на които вече са налагани актове при предишни проверки на РИОКОЗ, или чиито управители и клиенти открито декларират в интернет или медийни публикации, че умишлено не спазват закона.

Недопустимо е единични нарушители арогантно да нарушават правилата и законите, които всички останали спазват и уважават,” коментира д-р Маша Гавраилова, експерт по държавни политики към “България без дим”. “В никакъв случай не бива да се допуска неравнопоставеност в условията между масата заведения, които го прилагат, и единични некоректни собственици, които се опитват да ловят риба в мътна вода като привличат клиенти пушачи”, допълни Йордан Дичев, собственик на “Бар на плажа”.

По време на проверките тази нощ бяха направени опити от страна на управители и собственици на заведения да възпрепятстват достъпа на инспектори. Подобни опити са безпредметни при положение, че граждани в заведението свидетелстват за извършеното нарушение, а съпротива срещу контролните органи и полицията се санкционират строго от закона, предупреждават правните експерти на “България без дим”. Гражданските доброволци на инициативата, както и инспекторите, са неразпознаваеми и могат да влязат в заведенията по всяко време като клиенти, докато полицията ги чака отпред за да гарантира сигурността им. Благодарение на тази практика през отминалата нощ бяха наложени повторни актове на заведения, вече санкционирани предишната вечер, въпреки опитите на управителите и персонала им да затварят вратите и да контролират внимателно кой влиза и кой излиза. “Непочтеността и нарушаванета на законите трябва да изчезнат веднъж завинаги от нашенската бизнес среда – няма как едни да мамят и да шикалкавят и да печелят клиенти за сметка на всички ни, и за сметка на здравето и комфорта на клиентите и служителите си”, коментира Дичев.

По време на съвместните проверки доброволци на “България без дим” влизат като клиенти в заведения, за които има получени сигнали за нарушения през последните дни и седмици. След като се уверят, че нарушение се случва и може да бъде документирано, доброволците подават сигнал по телефона към диспечер на “България без дим”, който насочва към заведението най-близкия проверяващ екип. Към всеки проверяващ екип е прикачен също доброволец на “България без дим”, който изпълнява ролята на навигатор. С помощта на полицията инспекторите бързо проникват в заведенията-нарушители и установяват нарушенията, като гражданите, придружаващи екирпа и, влизат в ролята на свидетели на нарушенията. При получаване на сигнали от случайни граждани по телефона или по интернет, диспечерите на “България без дим” насочват най-близкия проверяващ екип към мястото на нарушението, като по този начин проверката пристига в безпрецедентно кратък срок след подаването на сигнала.

Съвместните проверки по този начин започнаха на 11.01.2013 и ще продължат без предварително уведомяване по медиите в София и по цялата страна. Целта им е да се наложат гражданския интерес и върховенството на закона като се пресекат опитите за подкопаване на забраната за тютюнопушене на обществени места, насърчавани от свързани с тютюневата търговия лица през последните месеци.

..

14.01.2013, 00.21 ч. Поправка на печатна грешка в оригиналния текст: броят на установените нарушения след проверките е шест (6)