Тютюнът: заплаха за нашата околна среда!

През 2022 г. темата на Световния ден без тютюнопушене, определена от Световната здравна организация, е “Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“. Глобалната кампания на СЗО има за цел да информира хората за въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците, свързани с него.

Тютюневата индустрия допринася за климатичните промени, загубата на ресурси и увреждането на екосистемите с 84 мегатона еквивалент на въглероден диоксид годишно, по данни на СЗО. Отглеждането на тютюн допринася за обезлесяването, като около 3,5 милиона хектара земя се унищожават всяка година. Отглеждането на тютюн допринася за обезлесяването, особено в развиващия се свят. Обезлесяването за тютюневи насаждения стимулира деградацията на почвата, като намалява добивите и капацитета на земята да поддържа растежа на всякакви други култури или растителност.

Вижте повече в информационните материали на СЗО:

Заплахата от тютюна за околната среда

6 трилиона цигари се произвеждат всяка година в света, които замърсяват и застрашават околната среда

Как тютюневите компании трябва да платят за замърсяването на околната среда в България

Въздействието на употребата на тютюн върху околната среда добавя ненужен натиск върху и без това оскъдните ресурси на нашата планета и крехките екосистеми. Това е особено опасно за развиващите се страни, тъй като там се случва по-голямата част от производството на тютюн” –  каза д-р Рюдигер Креч, директор на “Промоция на здравето”. „Всяка цигара, която изпушите, вие буквално изгаряте ресурси там, където те вече са оскъдни, изгаряте ресурси, от които зависи самото ни съществуване.”

Тежестта от увреждане на околната среда пада върху страните, които са най-малко способни да се справят с нея, а печалбите се получават от транснационални тютюневи компании, които са базирани в страни с по-високи доходи.

Тютюневата индустрия също инвестира значителни средства, за да „позелени“ своите вредни за околната среда практики, като отчита въздействието върху околната среда и финансира екологични проекти и организации чрез корпоративна социална отговорност. Тяхната димна завеса може да работи само поради липса на обективни данни, както и ограничено и непоследователно законодателство на международно и местно ниво.

Още една причина да се откажете

Тютюнът убива над 8 милиона души всяка година и унищожава околната среда, като допълнително уврежда човешкото здраве чрез отглеждането, производството, разпространението, консумацията и отпадъците след консумация.

Намаляването на употребата на тютюневи продукти трябва да бъде прието като ключов инструмент за постигане на всички Цели за устойчиво развитие – не само онези, пряко свързани със здравето, категорична е СЗО. 

Кампанията призовава правителствата и политиците да подобрят законодателството, включително прилагането и укрепването на съществуващите схеми, за да направят производителите отговорни за екологичните и икономическите разходи от отпадъците от тютюневите изделия.