Пълната забрана на рекламата e една от успешните политики

Коалицията за живот без тютюнев дим призовава за налагане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия. Този тип маркетинг доказано води до по-голям брой на пушачите сред младежите, а пълната му забрана е една от успешните политики за намаляване употребата на тютюневи изделия. Каузата „Не на рекламата на тютюневите изделия” може да бъде подкрепена в петиция на адрес: http://www.peticiq.com/ne_na_reklamata_na_cigari.

Всички аргументи в подкрепа на пълната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия са достъпни на страницата на кампанията “Да се освободим от тютюневата реклама”

Въпреки действащите законови ограничения за реклама на тютюневи изделия в електронните и печатни медии, тютюневата индустрия атакува българските граждани с маркетингови и промоционални послания, които нормализират и легитимират тютюнопушенето като приемлива социална практика. Основни жертви на това са децата и младите хора. България е на второ място в Европа по брой на младежите на 15-годишна възраст, които пушат поне веднъж седмично, сочи доклад на Световната здравна организация (СЗО) от 2016 г. 30% от момичетата и 21% от момчетата у нас пушат с такава честота.

Според член 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, страните, ратифицирали конвенцията, признават, че всеобхватната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството ще намали употребата на тютюневи продукти. В тази връзка в петгодишен срок от влизането в сила на конвенцията всяка държава следва да предприеме подходящи законодателни, изпълнителни, административни и/или други мерки в тази насока. България ратифицира документа със закон на 18 октомври 2005 г.

Парадоксален е фактът, че чл. 30 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия забранява продажбата на цигари на лица под 18 години, а рекламата им е разрешена. На практика децата и младежите ежедневно са изложени на влиянието на реклами на продукт, който е забранен и опасен за тях.

Все повече изследвания потвърждават, че рекламата и промоцията на тютюневи изделия повишават случаите на започване на тютюнопушене. Изследване в Обединеното кралство, проведено между 1999 и 2004 г., установява, че за всяка форма на реклама на тютюневи изделия, която младежите разпознават, вероятността да започнат да пушат нараства със 7%. Подобно въздействие върху младежите имат и различните форми на промоция на тютюневи изделия. Според данни на проучване, проведено в САЩ, наличието на търговски промоции увеличава вероятността младежи да преминат от експериментиране към редовна употреба.

Изследвания в Австралия и САЩ показват, че рекламите на тютюневи изделия чрез излагането им по рафтовете и витрините в местата за продажба, представят употребата на тютюневи изделия като приемлива и създават усещането, че тютюневите изделия са лесно достъпни за децата. Липсата на изложени цигари на местата за търговия на дребно ще намали импулсивните покупки.

Проучвания показват, че забраната на излагане на тютюневи изделия на откритите рафтове в местата за продажба не обременява търговските обекти и дори може да носи предимства. Спазването на забраните за използването на открити рафтове с тютюневи изделия е широко разпространено в Австралия, Ирландия и Норвегия, Великобритания, Люксембург, Финландия, Хърватия, Гърция, Турция и др. Търговци на дребно твърдят, че съхранението на тютюневи изделия в закрити шкафове води до намаляване на кражбите, не е скъпа инвестиция, не причинява неудобство и няма съществено влияние върху приходите им.

Макар и в полза на привидно благородни каузи, спонсорството от страна на тютюневите компании също нанася вреда на обществото. Тютюневите компании използват спонсорството, за да подобрят публичния си имидж и реално да представят продукта си до все повече хора. Някои тютюневи компании спонсорират и създават програми за превенция на тютюнопушенето сред младежта. Подобни програми, финансирани от тютюневата индустрия, са неефективни за намаляване на тютюнопушенето сред младежите и дори могат да ги насърчават към пушене, сочат научни данни.

През 2000 г. Канада въвежда първата вълна от ограничения на спонсорството на своята територия. В рамките на три години разпространението на тютюнопушенето сред младежите в Канада е намаляло от 25% на 22% – приблизително 60 000 по-малко пушачи сред тийнеджърите.

Настояванията на представители на тютюневата индустрия, че забраната за реклама на тютюневи изделия нямало да понижи употребата им, са опровергани от категорични доказателства. Проучване, включващо 30 развиващи се страни между 1990 и 2005 г., показва, че пълната забрана за рекламата в тях е довела до намаляване на употребата с 23.5% на глава от населението. Глашатаите на индустрията отричат очевидния факт, че рекламата, промоцията и излагането на тютюневите изделия насърчават хората да започнат да пушат. Но все повече изследвания потвърждават, че рекламата и промоцията на тютюневи изделия повишават случаите на започване на тютюнопушене. Преглед на девет дългосрочни проучвания от 2008 г., включващи 12 000 младежи, заключава, че „рекламата и промоцията на тютюневи изделия увеличават вероятността подрастващите да започнат да пушат”. Рекламата на местата за продажба също доказано насърчава младежите да започнат да пушат.