Полезни и образователни ресурси

→ Аргументи в подкрепа на контрола н тютюна

Нездрава връзка Изследване на отношението на младите хора към тютюневите изделия

Цигарените компании искат да знаете, че… Корективни изявления на тютюневи компании за реалното въздействие на продуктите им.

Да се освободим от тютюневата реклама. Креативна кампания срещу рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия от януари 2017 г.

Да им забраним да я виждат или да забраним да я има? [https://www.coalicia.bezdim.org/bg/images/pdf/Bez%20dim_leaflet_A5.pdf липсва] Основна информация за въздействието на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия върху децата и младежите у нас.

Защо трябва да се освободим от рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България. Основна информация от март 2018 г

Защо трябва да се освободим от рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България. Рекламите на тютюневи изделия около училищата в София[https://www.coalicia.bezdim.org/bg/images/pdf/22121502.PDF липсва] от март 2018 г.

Защо трябва да се освободим от рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България. Мнението на българитеhttps://www.coalicia.bezdim.org/bg/images/pdf/22121503.PDF Липсва] от март 2018 г. 

61% от българите одобряват пълната забрана на пушене на обществени места. Изследване на НЦИОМ, проведено между 16 и 20 януари 2013 г.

Туроператорите и ресторантьорите подкрепят пълната забрана за пушене на обществени места. Становище на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти от април 2009 г.

През 2012 г. у нас идват повече туристи, които нямат проблем със забраната за пушене на обшествени места. Доклад на Института за анализи и оценки в туризма от септември 2012 г.

Ефекти на вторичния тютюнев дим върху здравето. Резюме на редица изследвания, изготвено от Коалицията за живот без тютюнев дим.

Решение № 7294 на Върховния административен съд от 26 май 2011 г.№ 7294 на Върховния административен съд от 26 май 2011 г. в подкрепа на правото на здравословна среда без тютюнев дим.

10 причини да не пушим за закрито в България. Превод на материал на международната организация Smoke Free Partnership.

Вентилацията не пречиства напълно тютюневия дим. Превод на материал на международната организация Tobacco Free Kids.

→ Ключови закони

Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация

Закон за здравето

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

→ Полезни връзки

Световна здравна организация

Европейска комисия

Международен съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести

Кампания за деца, свободни от тютюнев дим

Европейска мрежа за превенция на тютюнопушенето

Партньорство за среда без тютюнев дим