Изследвания

Документален фонд с изследвания и анализи, насочен към установяване и събиране на факти, разкриване на истината и подчертаване на прозрачността в борбата с тютюневата индустрия, защитаване на общественото здраве и намаляване на никотиновата зависимост.