Политики

Политики: Photo by Pixabay

Коалицията за живот без тютюнев дим подкрепя политики за контрол на тютюна, които спомагат за намаляване на нивото на пушене и ограничават влиянието на тютюневата индустрия в решенията, свързани с общественото здраве.

10,9% от учениците между 13 и 15 години в България са редовни пушачи.

20.10.2023 Мнение относно публикувания на Портала за обществени консултации на Законопроект за изменение и допълнение на ЗАДС от Коалиция за живот без тютюнев дим и сдружение “България без дим 

19.10.2023 Становище по проекта на МС за Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 

18.11.2021 Законодателна програма за решителна и ефективна борба с тютюнопушенето на Коалиция за живот без тютюнев дим и сдружение “България без дим 

09.09.2019 Меморандум за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България, в изпълнение на Насоките по чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО

20.02.2019 Предложения на сдружение „България без дим“ и Коалиция за живот без тютюнев дим за промени в Закона за здравето, свързани с ограничаване на тютюнопушенето  

14.02.2019 Становище на Коалицията за живот без тютюнев дим относно Законопроект 954-01-5 от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Закона за здравето 

05.02.2019 Писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев с апел за подобряване на контрола и разширяване на обхвата на забраната за тютюнопушене  

12.12.2018 Отворено писмо на Коалицията за живот без тютюнев дим и Световната здравна организация до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и още 22 представители на власттадо председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и още 22 представители на властта 

23.08.2018 Становище на Коалицията за живот без тютюнев дим относно публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето 

15.06.2018 Предложение за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, свързано с въвеждане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия 

05.06.2018 Становище на Коалицията за живот без тютюнев дим относно Законопроект 854-01-40/11.05.2018. за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от група народни представители от ПГ “Обединени патриоти

15.05.2018 Становище на Коалицията за живот без тютюнев дим относно Законопроект 854-01-38/11.05.2018 за изменение на Закона за здравето, внесен от група народни представители от ПГ “Обединени патриоти