Направи дарение

Направи дарение / Photo by Liza Summer

Ние, членовете на Коалицията за живот без тютюнев дим, обединяваме силите си за работа с хора, институции и закони за живот без тютюнев дим! Вярваме, че ограничаването на тютюнопушенето и формите на влияние на тютюневата индустрия ще доведат до една по-чиста, по-здравословна, по-демократична и по-справедлива среда.

Стремим се да работим за нашите мисия и цели по изцяло нестопански начин, с безвъзмездна финансова подкрепа или целеви проекти, изпълнявани от Коалицията, съвместно с единомислещи партньорски организации.

Ако споделяте нашите ценности и обществените каузи, за които се борим, помогнете ни да ги осъществим, като направите дарение!

С всички дарители се сключват договори за дарение, съгласно българското законодателство. За дарения над 2000 лв. с дарителя се сключва индивидуално партньорско споразумение.

По силата на вътрешните правила на УС на Коалицията за живот без тютюнев дим си запазва правото да откаже дарение, ако няма достатъчна увереност, че то е направено добронамерено, не погазва законите, и не произлиза от физически или юридически лица, които са свързани с тютюневата индустрия.

За да направите дарение:

  • Изпратете съобщение до coalition.bezdim@gmail.com, за да Ви изпратим договор за подписване.
  • Наредете дарение:
  • Чрез банков превод по сметката на сдружение Коалиция за живот без тютюнев дим в ПроКредитБанк – България, номер BG27 PRCB 9230 1044 1431 19, PRCB BGSF;
  • чрез PayPal или ePay, кредитна или дебитна карта, или в брой с предварителна уговорка на тел. 0882 374 000.

За контакти, свързани с дарения, финансова или друга подкрепа за дейността ни, пишете до адрес coalition.bezdim@gmail.com или позвънете на тел. 0888 704 661.

Членовете и екипът на Коалицията за живот без тютюнев дим Ви благодарят за подкрепата към стремежа за живот без тютюнев дим!