Category: Research

 • Индекс за устойчивост на контрола на тютюна

  Индекс за устойчивост на контрола на тютюна

  „Контрол на тютюна“ е комплекс от стратегии за намаляване на доставките, търсенето и вредата, целящи подобряването на здравето на населението чрез премахване или намаляване на потреблението и излагането на въздействие на тютюна. Индексът за устойчивост на контрола на тютюна е разработен от Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания през 2016 г. Той…

 • Глобален индекс за вмешателството на тютюневата индустрия 2023: България

  Глобален индекс за вмешателството на тютюневата индустрия 2023: България

  В съответствие с Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, правителствата на всички държави членки са длъжни да защитават своите политики за обществено здраве от търговските и лични интереси на тютюневата индустрия. Това се постига и отчита всяка година чрез Global Tobacco Industry Interference Index, световно проучване за това как правителствата се…

 • Икономика и данъчното облагане на тютюневите продукти в България

  Икономика и данъчното облагане на тютюневите продукти в България

  Докладът “Икономика и данъчно облагане на тютюневите продукти в България” разглежда икономиката на тютюна и данъчното облагане на тютюна в България от гледна точка на контрола върху тютюна. Той следва веригата за доставка на тютюневи изделия и потвърждава, че в момента тя допринася само незначително за вътрешната заетост и производство, но провокира голям отлив на…

 • Токсична зависимост

  Токсична зависимост

  След анализ на публично достъпна информация, интервюта с участници и документи, авторите  установяват и документират действието на механизъм, чрез който посланията и интересите на тютюневата индустрия достигат до вземащите решения и изкривяват здравните политики в България, в нейна полза. В глобален план, тютюневата индустрия погубва близо 8 милиона човешки живота ежегодно, чрез хронични незаразни болести,…

 • Анализ на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии за периода 2010-2019 година

  Анализ на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии за периода 2010-2019 година

  Анализът на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии за периода 2010-2019 година е изготвен от д-р Маша Гавраилова, старши експерт по политики към Коалицията за живот без тютюнев дим. Направен е на базата на преглед на 87 статии въз основа на търсене на ключови думи като: „контрабанда“, „нелегална търговия“, „тютюневи изделия“, „цигари“ в…

 • Нездрава връзка – Изследване на отношението на младите хора към тютюневите изделия

  Нездрава връзка – Изследване на отношението на младите хора към тютюневите изделия

  Целта на настоящото изследване е да установи връзката между младите хора в България и употребата на тютюневи изделия. Отправна точка на изследването е потребността да се проучи внезапно нарасналата популярност на нагреваеми тютюневи изделия, електронни цигари и наргилета сред младите хора в България през последните години, както и агресивното им лансиране от страна на тютюневите…

 • Ръководство за държавни служители при взаимодействие с тютюневата индустрия

  Ръководство за държавни служители при взаимодействие с тютюневата индустрия

  Употребата на тютюневи изделия остава водеща причина за предотвратима смърт и инвалидност в Австралия и се очаква да убие почти 21 000 австралийци през 2015 г. До две трети от смъртните случаи при настоящите пушачи могат да се отдадат на тютюнопушенето, а настоящите пушачи умират средно 10 години по-рано от непушачите. Съществуват утвърдени доказателства, които…

 • Нездрава връзка – Отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

  Нездрава връзка – Отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

  Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи. Ранното посягане към тютюна носи сериозни последици за здравето, икономическото състояние на…

 • Фокусът с нагреваемите тютюневи продукти в медиите

  Фокусът с нагреваемите тютюневи продукти в медиите

  Не може да не сте ги виждали. През последните месеци буквално започнаха да изскачат отвсякъде: захаросани интервюта, „задълбочени“ анализи с предизвестен извод, или просто новини, цитиращи един единствен източник – тютюневата индустрия. Публикации в медиите, които представят нагреваеми тютюневи продукти (НТП) в положителна светлина, а производителите им – като герои, борещи се славно срещу… тютюнопушенето…

 • Корона и тютюн

  Корона и тютюн

  Тютюнопушенето взема повече жертви от COVID-19 и застрашава повече младите и активни групи от населението, вкл. бъдещите майки, показва сравнително изследване между COVID-19 и тютюнопушенето на фондация “БлуЛинк, член на Коалицията за живот без тютюнев дим. Автори на изследването са Павел Антонов, PhD – обществен и медиен изследовател и управляващ редактор на фондация “БлуЛинк”, и…

 • COVID-19 и пушенето – обзор на публикувани материали

  COVID-19 и пушенето – обзор на публикувани материали

  Пандемията COVID-19, започнала в Китай, в края на м. ноември 2019 година, постави света пред безпрецедентна криза. Тя се оказа огромно предизвикателство както за отделния човек, така също и за здравеопазването, икономиката и цялостния живот във всяка една държава. COVID-19 няма предпочитания към бедни или богати, към прости или образовани, към националности, вероизповедания, властимащи или…

 • Политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г.

  Политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г.

  Доклад на д-р Константин Красовски, консултант на СЗО по въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях изделия, за политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г. Докладът беше представен на научно-практическата конференция на тема “Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия и ограничаване на незаконната…