Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Международно проучване за излагането, рекламата и промоцията на тютюневи изделия около училища на Центъра за глобален контрол на тютюна към Института за обществено здраве - „Блумбърг“ към университета „Джонс Хопкинс“. Изследването е осъществено в София в периода 11-14 април 2017 г.

Докладът “Икономика на цигарения дим. Забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в макроикономическа перспектива”, изготвен от икономистът Димитър Събев през април 2017 г. има за цел да оцени икономическите ефекти от тютюнопушенето и от регулациите на тютюнопушенето, с фокус върху забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в България.

Оценка на ефективността на контролната дейност върху забраната за тютюнопушене на обществени места,изготвена през февруари 2017 г. от Консултантска компания „Ла Фит“ по поръчка на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“. Оценена е ефективността от прилагането на контролната дейност по чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето.

Оценка на въздействието на предлагани промени в чл. 35 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, изготвена по поръчка на Коалиция за живот без тютюнев дим във връзка с предлагани промени в чл. 35 от ЗТТСИ. Оценката е изготвена през октомври 2016 г. от консултантска компания „Ла Фит“ ООД с участието на проф. д-р Румен Брусарски, д-р Снежана Димитрова, д-р София Ангелова.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

„Програмите на тютюневата индустрия, които искат да допринесат за социалното благоденствие, повдигат следния въпрос: как могат тютюневите предприятия да съчетаят основната си цел – постигане на максимални печалби от производството и продажбата на смъртоносни продукти – с корпоративната социална отговорност: бизнес норми, основани на етични ценности и уважение към служители, потребители, общността и околната среда.“

                                                                                           Световната здравна организация, 2003 1

 Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (КСО) популяризира мнението, че „фирмите трябва да се стремят да реализират печалба, да се етични и да бъдат добри корпоративни граждани.“2 Тютюневите предприятия поддържат КСО програми в опит да противодействат на негативизма, с който се гледа на смъртоносния им бизнес. Тютюневата индустрия дарява пари за благородни цели, което променя начина, по който хората гледат на нея. Но тютюневите предприятия не са като останалите предприятия. Тютюнът е единствения потребителски продукт, който убива половината от хората, които го консумират според указанията.3

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Маркетингът на тютюневи продукти в местата за продажба включва реклами, промоции (намаления на цените, предоставяне на различни подаръци), както и излагането на тези продукти в търговските обекти. Маркетингът в местата за продажба понякога не е включен в законите, забраняващи рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия.1 Рекламите в местата за продажба намаляват ефективността на мерките за контрол на тютюна и излагат населението на тактиките на тютюневата индустрия, които целят да увеличат продажбата и консумацията на тютюневи изделия. Младежите са особено уязвими към рекламата в местата за продажба. Рекламите в местата за продажба правят по-трудно отказването от вредния навик.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

„Цигарената индустрия умело поддържа тезата, че рекламата на цигари няма нищо общо с продажбата им. Това е пълна безсмислица. Индустрията го знае. Винаги се разсмивам при твърденето, че рекламата, за която е доказано, че допринася за увеличението на потреблението при всеки един друг продукт, някак по чудо, не важи за тютюневите изделия.”

                                                    Емерсон Фут, бивш изпълнителен директор на McCann Erickson –                                                                                   Глобална рекламна агенция работеща с компании от тютюневата индустрия.1

Тютюневата индустрия използва всеобхватна маркетинг стратегия, за да създаде впечатлението, че употребата на тютюневи изделия е широко разпространено и приемливо явление. Посланията в рекламите придават на тютюнопушенето желани качества като: популярност, чар и сексапил, които идват с употребата на тези продукти, като по този начин се омаловажават рисковете за здравето. 2

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

След 1 октомври 2003 г. тютюневите компании в Канада вече не могат да използват събития, свързани с изкуство и спортни събития, за да рекламират своите марки цигари. От тази дата, секциите от федералния Закон за тютюна (1997 г.), които освобождават тези дейности от общата забрана за рекламирането на цигарите, престават да бъдат в сила.

На тютюневите компании е позволено да дават пари за събития, свързани със спорт и изкуство, но вече не могат да излагат имената на марките си, логата или други разпознаваеми символи по време на събитията, на плакати, реклами и други форми на промоция.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ключова защитна стратегия, приета от тютюневите компании, изглежда е да „хвърлят много кал по стената, като се надяват, че част от нея ще се задържи”.

Аргумент на индустрията: Забраната за реклама на тютюневи изделия няма да понижи употребата им.
Отговор: Днес има неопровержими доказателства, че пълната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневите изделия може значително да намали употребата на цигари и други тютюневи изделия2,3. Изследване, проведено между 1970 и 1992 г. в 22 държави, установява, че пълната забрана може да намали употребата на тютюневи изделия с 6.3%3. Проучване, включващо 30 развиващи се страни между 1990 и 2005 г. показва, че пълната забрана е довела до намаляване на употребата с 23.5% на глава от населението.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Предистория
Най-явните форми на реклама и промоция на тютюневи изделия са забранени във Великобритания с въвеждането на Закона за рекламата и промоцията на тютюневи изделия през 2002 година.1 Законът започва със забрана на рекламата в печатните медии и билбордовете през февруари 2003 г. Последва забрана на директния маркетинг на тютюневи изделия през май 2003 г., както и забрана на спонсорските инициативи от страна на тютюневата индустрия в рамките на Обединеното кралство през юли 2003 г. Забраната върху спонсорството на глобални събития се реализира през юли 2005 г., като тя основно засяга състезанията Формула 1. Забрани върху рекламата на местата за продажба е наложена през декември 2004 година. Тази забрана налага ограничение върху максималната разрешена площ за рекламиране в местата за продажба до А5 формат (21 х 15см). Законът за рекламата и промоцията на тютюневи изделия не налага контрол върху откритото излагане на тютюневи продукти, което впоследствие се забранява от регламентите, включени в Закона за здравето от 2009 г. (Виж секцията върху „Места за продажба” по-долу.) Рекламата на тютюневи изделия в електронните медии (телевизия и радио) е забранена от Законите за радиото и телевизията от 1990 и 1996 г., както и от директивата на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги. С толкова малко налични възможности за реклама, тютюневата индустрия използва лъскави, впечатляващи погледа опаковки, които привличат нови млади пушачи. Въпреки това, за да се противопоставят и на тази форма на реклама, общността по общественото здраве организира кампании за въвеждане на опростените опаковки. Този закон се очаква да влезе в сила през май 2016 година.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Маркетингът на тютюневи продукти в местата за продажба включва реклами, промоции (намаления на цените, предоставяне на различни подаръци), както и излагането на тези продукти в търговските обекти. Маркетингът в местата за продажба понякога не е включен в законите, забраняващи рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия.1 Рекламите в местата за продажба намаляват ефективността на мерките за контрол на тютюна и излагат населението на тактиките на тютюневата индустрия, които целят да увеличат продажбата и консумацията на тютюневи изделия. Младежите са особено уязвими към рекламата в местата за продажба. Рекламите в местата за продажба правят по-трудно отказването от вредния навик.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Маркетингът на тютюневи изделия успешно достига до младите хора

UntitledПублично тютюневата индустрия твърди, че не се цели в младите хора. Доказателства в световен мащаб обаче показват, че тютюневите компании продължават да рекламират и промотират своите продукти по начини, които са привлекателни за деца.

  

 •  

  В Буенос Айрес, Аржентина, 90% от децата на възраст между 14 и 17 години са виждали реклами на тютюневи изделия в месеца преди провеждането на проучването.

 • В Китай 50-70% от децата между 13 и 15 години, участвали в проучването са виждали реклами на цигари на спортни събития.

 • В Турция, въпреки, че цигарите Camel имат само 1% пазарен дял, логото на Camel е разпознато от 91% от децата (на средна възраст от 10 години).

 • В Съединените щати 96% от малките деца (между 3 и 6 години) правилно идентифицират марката в реклами на Joe Camel, в сравнение с 67% от възрастните.

 • В Индия, когато производител на тютюневи изделия спонсорирал мачове по крикет, най-въздействащото послание, възприето от децата е „ставаш по-добър играч на крикет, ако пушиш”.

 

Въздействие на рекламата на тютюневи изделия върху употребата от младежи

Доказано е, че рекламата на тютюневи изделия кара младите хора да започнат да пушат.

 

 • Изследване в Обединеното кралство, проведено между  1999 и 2004 г. показва, че всяка форма на реклама на тютюневи изделия, която младежите разпознават, увеличава със 7% вероятността да започнат да пушат.

 • Девет дългосрочни проучвания, с участието на повече от 12 000 младежи заключава, че „рекламата и промоцията на тютюневи изделия увеличава вероятността подрастващите да започнат да пушат”.

 • В Испания, влиянието на билбордовете на местни тютюневи изделия увеличило вероятността децата между 13 и 14 години да започнат да пушат.

 

 

Въздействие на забраните за реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия

Необходима е пълна забрана за реклама, промоция и спонсорство, за да се редуцира употребата, особено сред младежите. Тютюневите компании могат лесно да заобиколят частичните забрани за реклама, като пренасочат своите стратегии за реклама и маркетинг към възможности без ограничения.

 

 • Изследване на забраните за реклама, промоция и спонсорство и консумацията на тютюневи изделия в 22 държави показва, че пълните забрани могат да понижат консумацията с 6.3%.

 • Последващо изследване в 102 страни показва, че пълните забрани са намалили консумацията с около 8%, докато частичните забрани са имали малък или никакъв ефект.

 • В Обединеното кралство пълната забрана е осъществена в три фази – забрана на съществуващите традиционни форми на реклама през 2002 г., забрана на промоцията и спонсорството на местни спортни събития през 2003 г. и последвалото ограничаване на рекламата в местата за продажба и на разширяването обсега на марката през 2004 и 2005 г. С всяка фаза на забраната има значителни спадове в познаването на рекламите на тютюневи изделия сред младите хора.

 

Пълна забрана за реклама, промоция и спонсорство е необходима, за да понижи употребата на тютюневи изделия сред младите хора

 

 • Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия примамват младите хора да ги употребяват, насърчават пушачите да пушат повече и понижават мотивацията на пушачите да се откажат.

 • Доброволните регулации не са ефективни, тъй като тютюневата индустрия често пропуска да ги приложи.

 • Частичните забрани имат малък или никакъв ефект върху употребата на тютюневи изделия.

 • Само пълна и приложена забрана на рекламата, промоцията и спонсорството понижава употребата на тютюневи изделия, особено сред младежите.

 • Държавите трябва да се придържат към Член 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна и да приемат пълни забрани за реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия.

 

Източник: Tobacco Free Kids, http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/APS_youth_evidence_en.pdf

 

©2018 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search