Целта на настоящото изследване е да установи връзката между младите хора в България и употребата на тютюневи изделия. Отправна точка на изследването е потребността да се проучи внезапно нарасналата популярност на нагреваеми тютюневи изделия, електронни цигари и наргилета сред младите хора в България през последните години, както и агресивното им лансиране от страна на тютюневите компании. В хода на работата стана ясно, че за да се стигне до истината за тези конкретни изделия, трябва да се намерят отговори на много по-широк кръг от изследователски въпроси, засягащи взаимоотношението между младите и тютюневите продукти. Пълният текст на изследването можете да намерите тук.

Употребата на тютюневи изделия остава водеща причина за предотвратима смърт и инвалидност в Австралия и се очаква да убие почти 21 000 австралийци през 2015 г. До две трети от смъртните случаи при настоящите пушачи могат да се отдадат на тютюнопушенето, а настоящите пушачи умират средно 10 години по-рано от непушачите.

Съществуват утвърдени доказателства, които показват, че тютюневата индустрия работи от десетилетия с намерението да подкопава ролята на правителствата при разработването и прилагането на политики за обществено здраве, свързани с борба с тютюневата епидемия.

Австралия е страна, подписала Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО), която има за цел да защити настоящите и бъдещите поколения от опустошителните здравни, социални, екологични и икономически последици от консумацията на тютюневи изделия и излагането на тютюнев дим.

Член 5.3 от РККТ на СЗО изисква от държавните служители да защитават политиките в областта на общественото здраве, свързани с контрола върху тютюна „от търговски и други интереси на тютюневата индустрия“.

Задълженията на Австралия по член 5.3 се разпростират върху нови и нововъзникващи продукти, като електронни цигари и тютюневи изделия с нагряване, поради нарастващата интеграция между техните производители и тютюневата индустрия.

Това ръководство очертава правните задължения, наложени на държавните институции и длъжностни лица, от РККТ на СЗО. Конвенцията трябва да се разглежда като част от цялостната стратегия за контрол на тютюна.

Пълният текст на ръководството на български език е достъпен тук.

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи. Ранното посягане към тютюна носи сериозни последици за здравето, икономическото състояние на младите хора и итгегрирането им в обществото. Освен традиционните цигари, засилваща се роля за “зарибяването” на младежите играят новите нагреваеми тютюневи изделия. Това показват резултати от уникално изследване на взаимодействието между тютюнопушенето и младежите, осъществено от водещи специалисти по социология, обществено здраве, медицина и комуникации, събрани от Фондация “БлуЛинк” и Коалиция за живот без тютюнев дим.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.

Не може да не сте ги виждали. През последните месеци буквално започнаха да изскачат отвсякъде: захаросани интервюта, „задълбочени“ анализи с предизвестен извод, или просто новини, цитиращи един единствен източник – тютюневата индустрия. Публикации в медиите, които представят нагреваеми тютюневи продукти (НТП) в положителна светлина, а производителите им - като герои, борещи се славно срещу… тютюнопушенето и вредите от него.

Тази нова роля представлява впечатляваща “иновация” на тютюневата индустрия, която е известна с десетилетната си съпротива срещу общественото разбиране за опасността от изделията й за човешкото здраве. До степен, че методите й са възприети като модел за подражание от други индустрии, заинтересовани да предотвратят или забавят възможно най-дълго формирането на публичен консенсус срещу вредните въздействия от бизнеса им.

На този фон опитът на световни лидери в продажбата на тютюн да се ребрандират като носители на „бъдеще без дим“, е впечатляващ поврат. Той демонстрира, че борбата срещу тютюнопушенето вече е по-благоприятна основа за масов маркетинг от съпротивата срещу нея. И е признание на самите производители, че общественото съзнание за убийствения характер на продуктите им –  и съответното ограничаване на продажбите и потреблението им, е необратимо.

Но добрите новини засега спират до там. Ползването на нови продукти без изгаряне на тютюн се възприема предпазливо от Световната здравна организация (СЗО), а ползването им е предмет на щателни научни анализи. Междувременно обаче индустрията впрегна огромната си мощ за лансирането им на пазара. Според годишния доклад на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) 98% от бюджета на компанията за маркетинг и проучвания, е насочен към разработване на новите устройства и по-специално IQOS. Обявената цел на ФМИ е до 2025 г.  бездимните продукти да съставят 30% от продажбите й.

Очевиден недостатък на този план е, че дори след пълното му изпълнение ФМИ ще продължи да продава преимуществено традиционни тютюневи изделия. Другият проблем е, че компанията не само продължава да използва досегашните си методи за въздействие над общественото мнение и регулаторните органи, но и използва въпросния план за да го разширява.

В края на 2019 г. споделихме опасенията на СЗО относно новите нагреваеми тютюневи изделия с български журналисти, които отразяват тютюневата проблематика в работата си или проявяват интерес към нея. Техните отговори и наблюдения предизвикаха научния ни интерес към тактиките и методите, чрез които тютюневата индустрия постига комуникационните си цели и лансира новите си продукти в България. БлуЛинк, с подкрепата на Коалицията за живот без тютюнев дим, предприе настоящото изследване с цел да събере повече данни и информация за тях и да ги направи достояние на обществото и органите на държавата.

Пълният текст на доклада е достъпен тук.

 

Пандемията COVID-19, започнала в Китай, в края на м. ноември 2019 година, постави света пред безпрецедентна криза. Тя се оказа огромно предизвикателство както за отделния човек, така също и за здравеопазването, икономиката и цялостния живот във всяка една държава.

COVID-19 няма предпочитания към бедни или богати, към прости или образовани, към националности, вероизповедания, властимащи или обикновени. Но той определено има предпочитания към по-възрастните и към хората с увредено здраве.

И колкото повече данни се трупат, един друг рисков фактор излиза на преден план и това е тютюнопушенето - във всичките му форми и разновидности. Този факт не може да изненада нито специалистите, нито даже обикновения човек, защото на всички е ясно, че употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия уврежда фините структури на белия дроб и неговите сложни функционални системи - това, към което се стреми и вирусът SARS-CoV-2.

Обзор на Коалицията за живот без тютюнев дим на публикувани материали относно връзката между COVID-19 и тютюнопушенето можете да намерите тук.

Сред българите има растяща нетърпимост към възможността децата да виждат реклами на тютюневи изделия. Тази тенденция е в сила както сред пушачите, така и сред хората, които не пушат, показват резултати от две национално представителни социологически проучвания, осъществени от агенция "Екзакта рисърч груп". Първото проучване е проведено през октомври 2017 г., а второто проучване е реализирано през септември 2018 г. 

65% от българите подкрепят забраната на всякаква форма на промоция на тютюневи изделия с цел тяхното популяризиране. Това е с 12% повече в сравнение с 2017 г. Данните от настоящото изследване открояват положителна тенденция на ръст на нетърпимостта към промоциите и рекламата на тютюневи изделия във всичките й форми.

71% от българите подкрепят действащата пълна забрана за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места. 47% от пушачите също подкрепят действащата забрана за тютюнопушене на закрито. Тези данни свидетелстват за респект към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Още повече, че и преди година, и сега, подкрепата за действащата забрана идва главно от страна на елитните обществени прослойки.

Сравнителният анализ на резултатите от двете проучвания е достъпен тук

Обекти за продажба на дребно продават и рекламират тютюневи изделия в над 96% от училищните райони в София, сочат данни от международно проучване на Центъра за глобален контрол на тютюна към Института за обществено здраве - „Блумбърг“ към университета „Джонс Хопкинс“. Изследването на престижния частен изследователски университет от САЩ е осъществено в София в периода 11-14 април 2017 г. За нуждите му, анкетьори са обходили районите с радиус 250 метра около 87 училища, като са установили 452 обекта за продажба на дребно. В 350 от тези обекти са се продавали тютюневи изделия.

Пълният текст на изследването е достъпен тук

Материалните щети от тюютнопушенето в България възлизат на 165 млн. лв., нематериалните надхвърлят 4 млрд. лв., а финансовите загуби са двойно повече от приходите от акцизи върху тютюневи изделия, сочи доклада „Икономика на цигарения дим“, изготвен от икономиста Димитър Събев по поръчка на Коалицията за живот без тютюнев дим. Изследването посочва, че по данни на Евростат от 2014 г. България е страната в Европейския съюз с най-висок дял на редовните пушачи, а годишно у нас се губят 400 000 години човешки живот. Според доклада у нас най-много са пушачите сред хората с най-високи доходи, докато в по-богатите държави сред хората с най-високи доходи тютюнопушенето е вече маргинално - 0% при най-богатите финландци и 1.2% при най-богатите шведи.  

Пълният текст на доклада е достъпен тук

Оценка на ефективността на контролната дейност върху забраната за тютюнопушене на обществени места, изготвена през февруари 2017 г. от Консултантска компания „Ла Фит“ по поръчка на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“. Оценена е ефективността от прилагането на контролната дейност по чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето.

Пълният текст на оценката е достъпен тук

Страница 1 от 2

©2022 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search