Новини

Покана за Общо събрание на сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим"

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо Събрание на сдружението на 16 септември 2020 г., сряда, от 18:00 ч., в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Поканата за е достъпна и в PDF формат тук.

©2022 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search