Новини

По повод на публикувания на Портала за обществени консултации Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, коалицията “За живот без тютюнев дим” внесе следното становище до министъра на финансите Асен Василев.

Организациите, членуващи в Коалиция за живот без тютюнев дим, подкрепят представения законопроект в частта, свързана с нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн и изравняването на акциза им с този на нагреваемите изделия, съдържащи тютюн.

Коалиция за живот без тютюнев дим винаги е изразявала становище, че акцизите на тютюневите изделия и тези, съдържащи никотин, които предизвикват зависимост, следва да се облагат с по-високи акцизи и те да се повишават рязко, както и всички наши настоявания към министъра на финансите за промени в закона са публикувани вече на страницата на сдружение “България без дим”.

Набира скорост събирането на подписи на Европейската гражданска инициатива "За околна среда свободна от тютюн и първото европейско поколение без тютюн!"

За да вдъхновим и подбудим подписката, тече играта „Не пуши, а подпиши“ на станицата ни България без дим във Фейсбук. Там всяка седмица споделяме видео послания и раздаваме хубави награди от наши съмишленици и приятели. Включи се още сега, подпиши петицията на сайта на инициативата: https://tfe-bg.ensp.network/. Нека заедно да предпазим новите поколения от пристрастяване към тютюн и околната среда от замърсяване в Европейския съюз!

Управителният съвет на сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание на сдружението на 13 септември 2023 г., от 18.00 ч., в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на годишния доклад на управителния съвет, за дейността на сдружението през 2022 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.
  3. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
  4. Избор на нови членове на Управителния съвет.
  5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Председател на УС:
Д-р Гергана Гешанова.

Граждански организации, членуващи в Коалицията за живот без тютюнев дим и индивидуални хора, членове и симпатизанти на “България без дим”, обявиха старта на  гражданска мисия за ангажиране на предизборните сили с проблемите, предизвикани от употребата на тютюневи и свързани с тях изделия в България.  Мисията предвижда обиколка на щабовете на кандидатите за участие в управлението и срещи с индивидуални кандидати от всички политически сили.

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 07 септември 2022 г., сряда, от 18:00 ч.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search