Новини

Коалицията за живот без тютюнев дим подкрепи становище на група международни организации, работещи в областта на контрола на тютюна, в обществена консултация на Европейската комисия по задължителната надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека.

Задължителната надлежна проверка за компаниите е абсолютно необходима за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН, се казва в становището на Белгийския съюз за общество без тютюнев дим и група международни организации, сред които Smoke Free Partnership и ASH. Тютюнът пречи на устойчивостта на всички етапи по веригата от производство до потребление, се казва в документа. Екологичният отпечатък на тютюневата индустрия е сравним с този на цели държави, а случаите на погазване на човешките права включват тежки форми на детски труд в отглеждането на тютюн.

Задължителната надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека трябва да включва прозрачни доклади по стандартизирани критерии, както и задължение за създаване и изпълнение на планове за действие, постоянни структури за мониторинг, изпълнение и санкции, настояват организациите.

Положителни стъпки в подкрепа на контрола на тютюна са промените в Закона за закрила на детето и Закона за радиото и телевизията от края на 2020 г. Необходими са обаче още по-решителни мерки в тази насока, напомня Коалицията за живот без тютюнев дим.

На 11 ноември 2020 г. Парламентът прие предложените от седем депутати от парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ промени в Закона за закрила на детето. Промените са свързани със забрана на употребата от деца на тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия. За последните бе прието и ново определение, което включва вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, т.е. всички видове изделия - конвенционалните цигари, електронните, нагреваемите и наргилето. Бяха определени и наказания и за допускане на употребата им от деца. 

Важно е обаче да се проследи и реалното прилагане на приетите промени и на ефекта от тях, напомня Коалицията за живот без тютюнев дим.

През последното тримесечие на 2020 г. светът продължи смело да върви към ограничаване на тютюнопушенето.

Университетът Northern Regional College в Северна Ирландия изцяло забранява пушенето на територията на кампуса, както на закрито, така и на открито. Уелс забранява пушенето на детски площадки и на територията на училища и болници от 2021 г. През ноемрви Турция забрани пушенето на открито като част от борбата срещу COVID-19. В Белгия забраниха тютюнопушенето по стадионите. Северна Корея забранява пушенето на някои обществени места. Австралия забранява на Филип Морис да продава Aйкос в страната.

Нидерландия ще забрани продажбата на цигари и други тютюневи изделия в супермаркети от 2024 г. Страната също забранява вендинг машини от 2022 г. Нидерландия вече е забранили реклама на места за продажба и въвела опростените опаковки. Нидерландия също ще забрани продажбата на овкусени електронни цигари и ще третира нагреваемите цигари като традиционни цигари.

Коалицията за живот без тютюнев дим и БлуЛинк се обръщат към хора между 18 и 35 години с молба да помогнат за по-доброто разбиране на връзката между младите хора у нас и употребата на тютюневи изделия. Могат да го направят, като попълнят кратък онлайн въпросник.

Въпросникът е основният метод за събиране на информация, като освен него социалните изследователи от двете организации използват фокус групи, полуструктурирани интервюта и представително допитване до общественото мнение, изпълнено от агенция “Екзакта”. Проектът ще приключи с публикуването на изследователски доклад през пролетта на 2021 г.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search