Новини

Необходими са повече усилия в подкрепа на профилактиката и промоцията на здравето, за да се промени тевожната статистика за високи нива на тютюнопушене сред българските момичета, заключва годишният доклад „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ на Националната мрежа за децата. Осмото издание на доклада беше представено на 23 април 2019 г. в София и в още седем града в страната.

Годишният доклад прави преглед на основните политики, насочени към благосъстоянието на децата в България. Автори са 30 експерти, които ежедневно са на терен и работят директно с деца и семейства в цяла България. Информацията за тютюнопушенето и употребата на наргиле от деца е изработена от д-р Маша Гавраилова, експерт по обществено здраве в Коалиция за живот без тютюнев дим. 

Докладът препопоръчва максимално бързо да се внесат в Министерския съвет и в Народното събрание предложенията за промени в Закона за здравето, свързани с ограничаване на тютюнопушенето и да се създаде работещ механизъм за използване на средствата от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки при реализирането на дейностите на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Сигнали за случаи на припадъци след употреба на електронни цигари в САЩ показват защо правителствата трябва да направят повече, за да предпазят младите хора, предупреждава Матю Майърс, президент на Кампанията за деца свободни от тютюнев дим в изявление от 3 април 2019 г. 

Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ обяви, че разследва няколко десетки сигнала, според които пушачи на електронни цигари са получили припадъци. Повечето сигнали се отнасят за младежи или млади хора. Припадъците или конвулсиите са известни като възможни странични ефекти от никотиновата интоксикация. “Джуул”, вид електронна цигара, популярна сред децата в САЩ, доставя много висока доза никотин. “Джуул” държи по-голямата част от пазара на електронни цигари в Съединените щати и цели разрастване на глобално ниво.

Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човека, за да се сложи край на тютюневата епидемия, заявиха в обща декларация от 29 март 2019 г. участниците в Четвъртата международна конференция по контрол на тютюна на Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP) и Румънското дружество по пневмология (SRP). Конференцията се проведе между 27 и 29 март 2019 г. в Букурещ, Румъния. В нея взеха участие и членове на екипа на Коалицията за живот без тютюнев дим, която е член на ENSP.

Управителният съвет на Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание на сдружението на 24 април 2019 г. от 18:00 часа в гр. София, бул. "Сливница" 257, етаж 3, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.;
  2. Изслушване и приемане на Годишния финнсов отчет за 2018 г.;
  3. Разни. 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите. 

Ако не спрем тютюневата индустрия и нейните тактики да влияят на политиката и да привличат нови пушачи, много хора ще умрат, предупреждава видео на Майкъл Блумберг, посланик на Световната здравна организация по незаразни болести. Видеото призовава държавите да кажат СТОП и да отбраняват общественото здраве.

©2020 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search