Новини

През последните два месеца различни страни по света демонстрираха решителност за по-строг контрол на тютюна в подкрепа на по-добро обществено здраве.

Отбелязваме Световния ден на сърцето - 29 септември. Тази година той преминава под мотото "Използвай сърцето си, за да победиш сърдечно-съдовите заболявания".

“Тютюнопушенето е огромен рисков фактор в борбата за здравето на сърцето”, напомня д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим. Сърдечно-съдовите заболявания са сред водещите причини за смърт в световен мащаб, а тютюнопушенето е сред рисковите фактори, отбелязва и Световната сърдечна федерация.

Кампанията "Използвай сърцето си, за да победиш сърдечно-съдовите заболявания" призовава хората да научат повече за здравословния начин на живот и да действат за положителна промяна. Правителствата могат да приложат политики и инициативи, които да доведат до по-добро сърдечно здраве на обществото, като данъци за храни, съдържащи захар, забрани за тютюнопушене и намаляване на замърсяването на въздуха, включват препоръките на Световната сърдечна федерация.

Отбелязваме Световния ден на белите дробове! Тази годината темата на 25 септември е "респираторните инфекции". Коалицията за живот без тютюнев дим напомня, че тютюнопушенето е причина за развитие на хронични респираторни заболявания.

Българската национална телевизия да спазва законите и да прилага професионалните и етични норми на журналистиката и да не допуска реклама на тютюневи продукти в медийното съдържание, призоваха граждански организации, експерти и граждани в писмо до генералния директор на телевизията Емил Кошлуков на 3 септември 2020 г. Писмото, инициирано от Коалицията за живот без тютюнев дим, беше изпратено по повод реклама на тютюневи продукти в Сутрешния блок. Сред подписалите са представители на Националния център по обществено здраве и анализи, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, сдружение “България без дим”, фондация “БлуЛинк”, Националната мрежа за децата, професионални организации, както и независими експерти и граждани.

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо Събрание на сдружението на 16 септември 2020 г., сряда, от 18:00 ч., в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Поканата за е достъпна и в PDF формат тук.

©2022 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search