Новини

Управителният съвет на Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание на сдружението на 24 април 2019 г. от 18:00 часа в гр. София, бул. "Сливница" 257, етаж 3, при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.;
  2. Изслушване и приемане на Годишния финнсов отчет за 2018 г.;
  3. Разни. 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите. 

Ако не спрем тютюневата индустрия и нейните тактики да влияят на политиката и да привличат нови пушачи, много хора ще умрат, предупреждава видео на Майкъл Блумберг, посланик на Световната здравна организация по незаразни болести. Видеото призовава държавите да кажат СТОП и да отбраняват общественото здраве.

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" предлагат редица от мерки, с които да се ограничи тютюнопушенето в подкрепа на здравето на гражданите.

Пълния текст на Предложенията за промени в Закона за здравето можете да намерите тук

Днес, 19.02.2019 г., точно девет години след възникването на Гражданската инициатива „България без дим“, Коалиция за живот без тютюнев дим, която обединява организации, борещи се за ограничаване на тютюнопушенето в България, приветства препотвърдената позиция на Световната здравна организация (СЗО) да отхвърли всякакво партньорство с Фондацията за свят без тютюнев дим (ФСБТД - Foundation for Smoke Free World). Изявлението на СЗО е в резултат на неотдавнашното обръщение на Фондацията към Изпълнителния комитет на СЗО относно възможността за потенциално партньорство.

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение „България без дим“ подкрепиха внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, който предвижда включване на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и настояха към забраната да се включат и електронните цигари. В становище от 14 февруари 2019 г. двете организации призоваха в текста на закона да се използва термина „пушене на тютюневи и свързаните с тях изделия“, както и да се включат промени, с които да се засили контролът по спазването на забраната за пушене на закрити обществени места. 

©2019 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search