Новини

Нивата на акцизите на тютюневи изделия в България са сред най-ниските сред европейските страни, но формират около 10% от държавните приходи. Същевременно нивата на пушене, особено сред учениците и младите хора у нас, са сред най-високите в ЕС. Липсата на политическа воля за осезаемо увеличение на акцизите в интерес на общественото здраве наложи включването на България в програма “Тютюнево облагане”.

За да насърчат процеса на преоценка на тютюневите акцизи у нас, експерти от Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим”, Фондация “БлуЛинк” и независими експерти ще осъществят задълбочено изследване на политиките в тази област в рамките на проект “Запълване на празнините в тютюневото облагане в България” (Filling the Gaps in Tobacco Taxation in Bulgaria”). Проектът се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим като част от програмата “Тютюнево облагане”.

Експертният екип ще изготви анализ на институционалната и правната рамка, политиките и заинтересованите страни в областта на тютюневото облагане. Ще бъде извършена оценка на цената и ползите за държавните бюджети от акцизите на тютюневи изделия. Резултати от изследването ще бъдат представени на кръгла маса с представители на държавни институции и заинтересованите страни. Основните изводи ще бъдат обсъдени и с журналисти в рамките на журналистическа работилница. Дейностите по проекта ще продължат до декември 2022 г.

Работещ механизъм, чрез който посланията на тютюневата индустрия достигат до вземащите решения у нас чрез платени посредници, разкри Коалицията за живот без тютюнев дим. Механизмът деформира политиките на държавата за борба с тютюна в интерес на индустрията. 

На 25 март 2022 на пресконференция в БТА авторите на доклада “Токсична зависимост“ представиха как работи механизмът за манипулация и вмешателство на индустрията в управлението, кои са посредниците и подробности за конкретни случаи. Докладът е изготвен от екип на Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP - глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия.

Откакто навлязоха на българския пазар през 2017 г. нагреваемите тютюневи изделия получават подкрепа в общественото пространство от организации и експерти, финансирани от тютюневата индустрия, разказва д-р Гергана Гешанова в интервю за Евромегдан на 17 март 2022. 

В дискусията за създаване на Национален съвет за координиране на прилагането Рамковата конвенция за контрол на тютюна през 2021 г. има притеснителни становища на институции, сходни с позиции на тютюневата индустрия. Това разказа д-р Маша Гавраилова, председател на сдружение "България без дим" в интервю за “Евромегдан” на 14 март 2022 г.

Предложение на група народни представители през 2018 г., което би допринесло за ограничаване на тютюнопушенето у нас, е осуетено вероятно не без въздействието на фронтгрупи на тютюневата индустрия. Това тревожно разкритие представи д-р Маша Гавраилова, старши експерт по политики към Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение “България без дим” в интервю за “Евромегдан” на 9 март 2022 г.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search